Myndigheten för psykologiskt försvar avvisar att det skulle vara utländsk valpåverkan när turkisk TV lyfter partiet Nyans, något som fått ansvarig minister att agera.

I en intervju med Emmie Mikaelsson i Riks avvisar myndigheten att det skulle vara utländsk påverkan att TV-kanal i Turkiet uppmanar turkisktalande att rösta på partiet Nyans i svenska riksdagsvalet.

Det håller inte demokratiminister Jeanette Gustafsdotter (S) med om.

– Svenska val ska avgöras av svenska väljare. Vi måste alla vara uppmärksamma på desinformation och försök till påverkan, särskilt inför allmänna val, säger hon till Expressen.

– Utbredd förståelse för källkritik är avgörande och Myndigheten för Psykologiskt Försvar har därför ett mycket viktigt uppdrag i dessa tider.

Se intervjun i Riks: