De som vill ha en icke-socialistisk regering har på senare kunnat uppfatta L som ett alternativ till C som gått till S-sidan. Johan Pehrson har haft en större vilja att byta regering. Men tunga kandidater i L har samma syn som Annie Lööf och vill vägra att budgetförhandla med Sverigedemokraterna.

Till Expressen säger Anna Starbrink, en av Liberalernas toppkandidater i riksdagsvalet i Stockholm, låter som Annie Lööf. Hon vänder sig mot samarbete med Sverigedemokraterna.

– I vårt vägval ingår också att vi inte ska ha ett direkt budgetförhandlande inför att en budgetproposition läggs fram, utan det ska hanteras i riksdagens finansutskott. Det är på det sättet vi måste jobba, säger hon.

Och att göra upp med Sverigedemokraterna i den fråga som SD ser som den mest centrala, migrationen, kommer heller inte vara möjligt för Liberalerna, menar hon. 

Åkesson: L riskerar att blockera reformer

Jimmie Åkesson är tydlig när Expressen frågar om Liberalerna. För honom är budgeten en grundläggande fråga. 

– Vi vill ha inflytande över hela budgeten och det innebär att regeringen inte lägger fram en budget utan att den är förhandlad med oss. Vi har förvisso förhandlat budget nu, men inte på den här nivån. Det är klart att vi vill vara med från början, och inte komma in från sidan när allt redan är berett i regeringskansliet, säger Åkesson.

Migration på EU:s miniminivå

Åkesson pekar på redan uppgjorda frågor. Det finns skrivningar som i förra höstens budgetförslag som M, KD och SD röstade på, om att migrationen ska ned till den miniminivå som EU-rätten tillåter.

– Det är klart att vi inte kan vara med och släppa fram någonting om Liberalerna stoppar nödvändiga reformer, säger Åkesson.