Om bara de utrikesfödda fick rösta skulle S nå egen majoritet i riksdagen, och med MP och V skulle man haft över 61 procent av rösterna. Det visar SCB, som brutit ner sin opinionsmätning i olika kategorier.

På 1950-talet behövde Socialdemokraterna bredda sin väljarbas. Antalet arbetare blev färre och tjänstemän blev fler. Det är omvittnat att det nya pensionssystemet ATP då var ett sätt att bryta in i tjänstemannagrupper.

Nu anklagas S för att vilja ha hög invandring till Sverige så att hundratusentals utlandsfödda kan bli svenska medborgare och bli S-väljare.

Hur det är med den saken är oklart. Men SCB ger dock indikation på att S växer när antalet utlandsfödda med rösträtt blir fler.

Se inslag i Riks: