Röran i riksdagen slutade med att både regeringens och oppositionens vårändringsbudget avvisades. S och stödpartierna röstade för avslag av alla budgetar, en hållning som gick igenom.

Skälet till turbulensen är att C trånat efter att få göra upp och S fångade tillfället att ännu närmare knyta C till vänsterpartierna. Men man kom överens så sent som i måndags, och kastade in sitt förslag som formulerats på en kladdlapp till finansutskottet bara minuter innan utskottet skulle avgöra vilket förslag man skulle föreslå riksdagen att anta.

Kladdlapp från S, C, V, MP som statsbudget.

Detta regelvidriga och oseriösa sätt att jobba i riksdagen avvisades av majoriteten i utskottet.

För att inte oppositionens budget skulle vinna, röstade S & Co mot att alls anta en budget idag i riksdagens kammare.

Nu kommer regeringen att lägga fram en ny budgetproposition på fredag, som går till omröstning på onsdag i nästa vecka. Om det går som regeringen vill.

Men säker kan man inte vara. Återigen får V-vilden Amineh Kakabaveh möjlighet att rikta ännu en utpressning mot Magdalena Andersson. Naturligtvis handlar hennes krav om kurdiska intressen, som inte har med svenska vardagen att göra.

Sverige används som kassako för allehanda utländska intressen.

Så är det därför att svenska folket låtit vänsterpartierna få ett övertag i riksdagen. Väljarkåren kan i september rösta bort dessa partier från makten. Och slippa den turbulens det innebär när vissa partier vägrar samtala och förhandla med alla folkvalda representanter.