Igår röstade riksdagen om S-förslaget att försvåra för kommuninvånare att stoppa nybyggnad av vindkraftsparker och den gigantiska miljöförstöring de innebär i orörd natur. Med 178 röster mot och 125 röster för regeringens förslag avvisades försöken att strypa kommunernas veto och möjligheten att hålla lokala folkomröstningar.

KOMMENTAR. Det har skett i de stora mediernas skugga. Kampen för att rädda den lokala demokratin i Sverige.

Idag finns det krav på att etablering av miljöfarlig verksamhet, dit vindkraftverk hör, aktivt måste godkännas av den aktuella kommunen, även kallat för det kommunala vetot.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har försökt strypa närdemokratin i syfte att göra det lättare att bygga gigantiska vindkraftsparker i små kommuner på landsbygden.

I vindkraftsdogmatismens namn väger demokrati lätt.

Men nu stoppas försöket att ge vindkraften en gräddfil i tillståndsgivning.

M, SD, KD, C och L röstade mot att försvaga lokala vetot.

– Förslaget från regeringen innebär att vindkraft ska ges en unik särställning i miljöbalken genom att det kommunala inflytandet över dessa etableringar ska begränsas, sa Martin Kinnunen (SD) i riksdagsdebatten.

Han jämför med hur lagstiftningen försvårar eller förbjuder nybyggnad av kärnkraft.

I voteringen som ägde rum igår eftermiddag röstade M, SD, KD, C och L mot att försvaga närdemokratin för att göra det enklare att bygga stora vindkraftsparker. Man vann med 178-125 över regeringen.