Mediekanalen Riks på Youtube startade i slutet av 2020. Nu har kanalen nått upp till 80.000 prenumeranter och trafiken fortsätter att öka.

Det var i november 2020 som de första nyhetsinslagen publicerades för Riks, där jag är ansvarig utgivare. Vi smygstartade, kan man säga. Vi slog inte på stora trumman att vi fanns. Men ganska snart började omvärlden märka att en ny aktör i nyhetsflödet dykt upp.

Snart växte nyfikenheten och en efterfrågan på någon form av programförklaring. Den kom i form av en artikel här i Samtiden: Dags att bredda det politiska samtalet (2/12 2020). Målet som angavs då ligger fast: Riks är ett initiativ som syftar till att skapa mer av och intressantare politiska samtal i Sverige. Och se till att samhällsdebatten når en bredare publik genom att avvika från den vänsterbias som gamla medier domineras av.

Vårt varumärke är: Konservativ nyhetsförmedling.

Den ambition som, mot bakgrund av hur etablerade medier agerar, varit enklast att uppnå är att ge röst åt de allvarliga samhällsproblem som medier gärna tystar ner. Det är ännu tydligare för oss nu, att den mest betydelsefulla aspekten på nyhetsvärdering, den med störst makt att påverka samhällsdebatten, är beslut om vilja nyheter och vinklingar som väljs bort, som inte tas upp.

Här har Riks kunnat fylla ett tomrum, som jag tror förklarar att vår mediekanal har vuxit till 80.000 prenumeranter på mindre än 20 månader – utan några stora reklam- eller marknadsföringssatsningar.

Att jobba på Riks

Men hur är det då att jobba på Riks? Jag har ställt två frågor till några av de medarbetare som syns mest i rutan.

Rebecka Fallenkvist

Vad är roligast?

– Att få ta ut svängarna när det gäller opinionsbildning.

Vad är den största utmaningen?

– Bibehålla humorn när man ska skildra alla misslyckanden i det S-styrda samhället.

Emmie Mikaelsson

Vad är roligast?

– Vi får vara kreativa och följa med nyhetsflödet.

Vad är den största utmaningen?

– Att saker kan ändras så snabbt.

Rickard Sörman

Vad är roligast?

– Bedriva opinion till en så stor publik.

Vad är den största utmaningen?

– Att vara uthållig och inte ge upp.

Denice Westerberg

Vad är roligast?

– Det är att få intervjua så många intressanta människor.

Vad är den största utmaningen?

– Vi har så lite resurser jämfört med gammelmedia.

Över 3.400 inslag

Här bredvid visas rubriker och bilder från några av de 3440 inslag som publicerats sedan start. Vi försöker skapa ett så brett utbud som möjligt, från nyheter och intervjuer till analyser och recensioner. Från kultur till kriminalpolitik.

Du hittar oss på youtube.com/riksstudios .