När Ryssland firade 350 årsdagen av tsar Peter den stores födelse poängterade Vladimir Putin att Peter tog tillbaka landområden från svenske kungen Karl XII. Nu anser sig Putin göra samma sak i Ukraina.

Det var i torsdags som Ryssland firade årsdagen av Peters födelse den 9 juni 1672. Den nuvarande presidenten uttalade sig efter att man i Moskva invigt en ny utställning kallad ”Peter den store: Imperiets födelse”.

Putins uttalande har fått stor uppmärksamhet i internationella medier eftersom det bekräftar vilken skruvad världsbild den ryska regimen har. Och att det är ett imperialistiskt – inte nationalistiskt – perspektiv erkänner nu ryska ledningen öppet.

Reuters skriver: ”Peter den store, en autokratisk moderniserare som beundras av både liberala och konservativa ryssar, gav sitt namn till en ny huvudstad, St Petersburg – Putins hemstad – som han beordrade byggd på mark som han erövrat från Sverige.”

Inför firandet har rysk statstelevision visat dokumentär om Peter den store där han framställs som en tuff militär ledare, som utökade landets territorier på bekostnad av Sverige och det osmanska riket, rapporterar nyhetsbyrån.

Fönstret mot Europa

Men det är något av en paradox när Putin hyllar tsar Peter I. Medan Putin avskärmar sig från och ser Europa som fiende, var tsar Peter inspirerad av Europa och ville förvandla Ryssland till en europeisk stormakt. Det var därför Peter flyttade huvudstaden från mongoliskt präglade Moskva långt in i landet, så nära Europa som möjligt genom att bygga Sankt Petersburg vid Finska viken och Östersjön. Som ett ”fönster mot Europa”.

Under sin regeringstid genomförde Peter genomgripande politiska, militära och sociala reformer som syftade till att göra Ryssland mer västligt.

Men brutaliteten fanns där. Peter tolererade ingen opposition och slog med stor brutalitet ned ett uppror 1698. Han gjorde landet militärt starkare och utvidga Rysslands territorium.

”Peter kan vara en emblematisk figur för både anhängare av liberalism i europeisk stil och för anhängare av den starka staten”, säger den i S:t Petersburg verksamme historikern Daniel Kotsubinsky till AFP.

Att denna konflikt mellan europeisk kultivering och brutal regim fortfarande är levande i Ryssland framgår på sociala medier där man diskuterar lärdomarna av Peter den store. Slogans som ”Peter öppnade fönstret mot Europa, Putin kommer att stänga det”, menar de som är kritiska mot Putin. ”Stäng fönstret mot Europa, utsikten är hemsk”, skriver de som stöder Putin.

Putin ger Sverige en framträdande roll

Historiska relationen till Sverige får en framskjuten position i Putins uttalande.

– Peter den store förde det stora norra kriget i 21 år. Det kan verka som att han var i krig med Sverige, han tog något från dem. Men han tog ingenting från dem, han återbördade (det som var Rysslands)”, sa Putin enligt CNN.

– När Peter den store började grunda den nya huvudstaden var det inget europeiskt land som erkände territoriet som ryskt. Alla ansåg att det var Sverige. Men slaver hade levt där i århundraden tillsammans med finsk-ugriska folk, hävdade Putin.

Ukraina inget land enligt Putin

Putin har upprepade gånger försökt rättfärdiga Rysslands anfallskrig mot Ukraina, där hans styrkor har ödelagt städer, dödat tusentals och tvingat många miljoner ukrainare på flykt. Han gör det genom att föra fram en syn på historien som hävdar att Ukraina inte har någon verklig nationell identitet eller tradition som självständig stat.

”Ramen för Putins uttalanden om Peter den store var en diskussion om vad som i Putins ögon utgör suveräna stater och vad som bara är ’kolonier’. De stater som inte kan fatta suveräna beslut är bara kolonier och har historiskt sett ingen motivering, sa Putin. Putin specificerade inte vilka länder eller territorier han anser bara är kolonier. Han nämnde slaget vid Narva och ’erövringar i väster’ som exempel på Peter den stores rättmätiga återkomst till Ryssland”, summerar danske säkerhetspolitiske analytikern Jacob Kaarsbo för danska TV2.

Synsättet förebådar att fler länder ska ockuperas

Signalerna i torsdagens uttalande är tydliga. Putinregimens maktanspråk är enorma. Allt som någon gång varit i rysk besittning ska återföras till ett nytt glorifierat Storryssland.

”I så fall är Finland, Baltstaterna, Moldavien, större delen av Polen, Centralasien och Kaukasus också en del av det egentliga Storryssland”, skriver statsvetaren Mike Enocksson i Axess. 

Utspelet gör fredsförhandling svårare

”När man läser utskriften av Putins uttalande, så faller möjligheten till rationella geopolitiska förhandlingar bort”, konstaterar utrikeskommentatorn Nathan Hodge i CNN. För Putin finns bara ”två kategorier av stat: den suveräna och den erövrade. Enligt Putins imperialistiska uppfattning borde Ukraina falla i den senare kategorin.”

Därmed måste Ukraina – och sedan andra grannstater – falla i Rysslands händer. Fredsförhandlingar betyder, ur ryskt perspektiv, bara uppskjuten erövring.

”Genom att framkalla minnet av Peter den store blir det också tydligt att Putins mål drivs av en känsla av historiskt öde. Och Putins projekt för imperialistisk restaurering kan sträcka sig till andra territorier som en gång tillhörde det ryska imperiet eller Sovjetunionen”, skriver Hodge.

Men om Putin avsätts?

Många menar att denna historiska revanschism är knuten till Putin som president. Om bara han avsätts så kan fred uppstå, hoppas många. Men författaren Thomas Gür påminde på Oikos vårseminarium om att historien visar att när en diktator avsatts, kan efterträdaren vara än mer brutal.

Att Putin inte är ensam om att drömma sig tillbaka till ett Storryssland visas i Moskva. ”Tidigare i veckan lämnade partiet Förenade Ryssland ett lagförslag till statsduman, Rysslands parlamentet, om att dra tillbaka den sovjetiska resolution som erkänner Litauens självständighet. Litauen må nu vara NATO-medlem och en del av Europeiska unionen, men i Ryssland är denna form av nykoloniala ställningstaganden den säkraste uppvisningen av lojalitet”, skriver Hodge.

”Om Ryssland inte gör upp med sitt imperialistiska förflutna”, fortsätter han, ”är chansen liten att ett Ryssland utan Putin skulle överge ambitionen att underkuva sina grannar, eller bli en mer demokratisk stat.”

Bara rå militär styrka kan hindra expansivt Ryssland

Det är en dyster bild som tonar upp sig efter Putins tal om Peter den store. Freden ser alltmer avlägsen ut. Fredsförhandlingar kommer från rysk sida bara att vara en fördröjning för att rusta upp, innan man anfaller igen.

Västvärlden har bara ett alternativ för att möta denna aggressiva ryska hållning: kraftig militär upprustning. Väst kan bara förvara demokratiska stater genom att säkra en överlägsen militär kapacitet som omedelbart och med full kraft kan slå tillbaka ryska försök att invadera något område som man vill lägga beslag på.

”Putin vill se sig som en modern variant av Peter den store, även om han kommer att gå till historien som en grym härskare mer lik Ivan den förskräcklige”, säger Andrei Kolesnikov vid tankesmedjan Carnegie.