SVT har publicerat två serier om tillsammans många timmar om svenska skolan. SVT får betyg F i saklighet och vetenskapligt kritisk hållning av Inger Enkvist, professor emerita i spanskspråkig litteratur.

Komikern Jesper Rönndahl får i sex timslånga program i serien Vem mördade skolan? gå runt och fråga slumpvis utvalda personer och på det sättet förväntas begripa vad som är fel i skolan. ”I det sista avsnittet antyds det dock att han anar att han kanske inte har förstått allt”, skriver Enkvist i SvD-kolumn.

SVT har också sänt Det svenska skolexperimentet. Det är Vetenskapens värld som har producerat en serie med fyra halvtimmeslånga program om skolan. ”Programmen hamrar in politiska idéer som att friskolebeslutet var fel, vinsterna är problemet, och friskolorna är ansvariga för segregation”, konstaterar Enkvist.

I serien sägs om och om igen att ”forskarna säger” utan att det påpekas att det rör sig om en mycket speciell forskningsmiljö. Det är omöjligt att just vetenskapsredaktionen inte vet att pedagogik är ett rakt igenom politiserat fält.

Det är manipulerad propaganda för vänstern. ”Utan att den svenske tittaren kan förstå sammanhangen förknippas friskolor i Chile med diktatorn Pinochet”, påpekar Enkvist.

Alternativa förklaringar får inget utrymme.

I seriens final intervjuas skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) och en forskare. Studioreportern tar för givet att den version som lämnats i programmen är riktig. ”Det sista tittarna får se är hur journalisten, skolministern och den inbjudna forskaren tillsammans är rörande eniga om att skolan måste ändras i den riktning vänstern vill.”

Den som vill ha belägg för att public service i Sverige inte lever upp till kraven på saklighet och opartiskhet kan lägga dessa skolserier till bevismaterialet.