Antalet dieselstölder har mer än fördubblats i stora delar av landet den sista tiden. Men justitieministern tycker de som utsätts för stölderna har ”eget ansvara”.

Internationella stöldligor härjar fritt i Sverige. Och tullen får inte hindra dem att föra ut stöldgods ur landet.

Men den ansvarige ministern läxar istället upp dem som blivit bestulna. Han tycker de företagare som utsätts för dieselstölder har ett eget ansvar.

– Samtidigt ska man väl komma ihåg att de här företagen tjänar väl ändå en del pengar, man har ett eget ansvar också… faktiskt, säger justitieministern.

Kraftiga reaktioner

Reaktionerna mot justitieministern är många. Här är några från Twitter.

– Sverige Idag: Morgan Johansson vill att svenskarna ska köra lite ”vilda västern” och själva försvara sig och sin egendom.. men utan vapen ska vi med handhjärtan driva iväg banditligorna som Morgan låter härja fritt och plundra, den hånleende storstadssheriffen levererar igen!

– Eftersom fru Justitia själv, Morgan Johansson, nu även betonat att företag får hantera brottspreventionen själva så förväntar jag mig nu att nödvärnsrätten blir proaktiv och vapenlagstiftningen luckras upp. Det går inte att både ha kakan och äta den uttryckt annorlunda.

– Morgan Johansson tycker att brottsoffer ska skydda sig själva. Har vi alls någon rättsstat kvar?

– Ännu ett område där man inte kan räkna med statens beskydd och ansvar. Vad härnäst? Medborgargarden?

– Morgan Johansson har hittat en ny grupp att skylla ifrån sig på: Brottsoffren. Det är tydligen företagens eget fel att dieselstölderna når rekordnivåer?! Det här är ett helt otroligt uttalande.

– I morse påstod han alltså att det är lantbrukarnas uppgift att motverka dieselstölder och inte polisens ansvar. Det är ju helt befängt.

– För mindre än två veckor sedan röstade Centerpartiet för att rädda kvar Morgan Johansson som justitieminister. Glöm det inte på valdagen.

– Politiker tjänar ju också pengar så de borde betala för sina livvakter ur egen ficka.

– Det är för jävligt och man kan fråga sig meningen med poliser i allmänhet och Morgan Johansson i synnerhet.

– Var det inte det Morgan Johansson sa? Ta hand om brotten själva, allt kan inte lämnas till polisen!

– Fritt fram alltså att beväpna oss för att skydda oss mot plundrarna — när inte staten gör det!

– Det kanske är bättre att vi beväpnar oss och sköter allt själva istället. Inget kan ju ändå bli sämre än med Morgan Johansson vid rodret.

Rättsstaten eller medborgargarden?

Många berör grundfrågan om vi som medborgare kan lita på polis och rättsväsende eller om vi måste börja organisera oss för att skydda vår egendom och liv?

Traditionellt brukar ju socialister vara dem som mest motsätter sig medborgargarden. Det är vänsterkriminologer som hittat på begreppet ”våldsmonopol”, det vill säga att bara staten får utöva våld för att upprätthålla lagarna. Men det är fel. Vi medborgare har både nödvärnsrätt och rätt till envarsingripande, alltså kvarhålla misstänkt kriminell.

Men i Sverige tolkar domstolarna nödvärn och envarsingripande mycket, mycket snävt. Ofta dömer domstolarna dem som ingripit för att förhindra brott hårdare än brottslingar. Se exempelvis detta aktuella fall, där hovrätten dock sänkte straffet när två män ingrep mot tjuvar i en bilverkstad.

Här måste nödvärnsrätten och envarsingripandet för medborgarna stärkas kraftigt i lagstiftningen, så att inte domstolar kan döma dem som försöker upprätthålla lag och trygghet. I andra länder har medborgarna betydligt större rätt att ingripa mot tjuvar, våldsverkare och andra med onda avsikter.

Detta borde ju Morgan Johansson nu ställa upp på, efter gårdagens mindre övertänkta uttalande.