Tysklands regering återstartar eldning av smutsigt kol eftersom kärnkraften är avvecklad och Ryssland stryper gasleveranser.

För att garantera energi framöver vill den miljöpartistiske klimat- och näringsministern Robert Habeck öka användning av kol för kraftproduktion.

Habeck står inför ett mardrömsscenario, rapporterar Deutsche Welle. Sedan kriget i Ukraina startat har den tyska energiförsörjningen hamnat i oordning.

Regeringen är angelägen om att fylla sina gaslagringsplatser nu under sommaren för att möta efterfrågan på gas under de kalla vintermånaderna. För närvarande ligger gaslagren på ganska låga nivåer. För att kunna spara gas till vintern behöver man andra kraftkällor för att generera den el som behövs nu.

Ökar eldningen av stenkol och brunkol

El från gas står för cirka 16 procent av Tysklands totala kraftproduktion. Förnybar energi, särskilt vind och sol, utgör cirka 42 procent för tillfället, men är omöjliga att öka snabbt. Ett lönsamt alternativ blir då att öka eldningen i befintliga kolkraftverk. Det finns 151 anläggningar som fortfarande i drift i Tyskland även om regeringen planerar att fasa ut kolkraften till 2038.

Innan Ryssland inledde sin invasion av Ukraina i februari hade den tyska regeringsalliansen med Socialdemokraterna, De gröna och liberala partiet tvärtom beslutat att snabba på avvecklingen av koleldning, ”helst” till 2030. Nu får regeringen tvärvända.

En del påpekar att Tyskland också importerar kol från Ryssland. Men där är läget annorlunda.

– Rysk kol kan helt ersättas av kol från andra länder på några månader. Speciellt från USA, Colombia och Sydafrika”, säger Alexander Bethe, styrelseordförande för Association of Coal Importers.

Tyska riksdagen ska rösta om en kolpropositionen inom några veckor. Rödgröna regeringen vill dock hävda att återupplivandet av de fossila energiproduktionen i Tyskland bara kommer att vara kortvarig.