Riksdagen har antagit lag om kronvittnen. Det betyder att brottsmisstänkta kan få mildare straff om de ger information som har väsentlig betydelse i en annan brottsutredning.

Syftet uppges vara att få fler att våga vittna, särskilt i gängmiljöer. Därmed ska fler personer kunna dömas för brott.

Bland annat innebär beslutet att den som medverkar i utredningen av någon annans brott, ett så kallat kronvittne, ska kunna få ett lindrigare straff. Samtidigt skärps straffet för olika former av falska anklagelser. Likaså höjs maxstraff för övergrepp i rättssak, grova fall av mened och skyddande av brottsling. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022, uppger riksdagen på sin hemsida.

Riksdagen ville gå längre än regeringen. Till exempel tillkännagav riksdagen för regeringen att brottet skyddande av brottsling borde omfatta fler situationer än i dag. Brottet borde omfatta situationer där någon, till förmån för den som är misstänkt eller dömd för ett brott, under en brottsutredning lämnar falska uppgifter som kan påverka bevisläget. Idag är det inte straffbart att ljuga.

I USA har kronvittnen varit avgörande för att sänka maffiaorganisationer, då medlemmar på lägre nivå efter löfte om strafflindring har vittnat mot ledare högre upp i det kriminella nätverket.