Liberalernas ledning ändrar ståndpunkt – och vill ha ett totalstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning. Eftersom de nationella minoriteterna, där judar ingår, undantas, gäller förbudet främst muslimska skolor.

Partistyrelsen i Liberalerna har nu ställt sig bakom den linje som partiledaren Johan Pehrson framfört i tidningen Dagen då han för egen del ville förbjuda konfessionella friskolor helt, inom ramen för det svenska skolväsendet.

“Vi ser att det här är en del av att strama upp hela friskolesystemet, slå vakt om valfriheten, men religionsutövningen, och att lära sig om en speciell religion, att ha den prägeln, det får man lösa på annat sätt som förälder. Det finns mängder av utmärkta söndagsskolor”, säger Johan Pehrson till SR.

Möjligt att stänga skolorna

Det räcker alltså inte med ett stopp för nya konfessionella friskolor, utan de befintliga religiösa friskolorna måste avvecklas under ordnade former nästa mandatperiod, anser Johan Pehrson. Och Liberalernas ledning gör bedömningen att det är förenligt med de internationella konventioner som Sverige undertecknat.

Liberalerna gör undantag för skolor som riktar sig till någon av de fem erkända nationella minoriteterna, (judar, romer, samer, sverigefinnar eller tornedalingar).

– Det innebär ju att de nationella minoriteterna i Sverige, det kan vara de finska, de judiska, har rätt att bedriva skolor inom ramen för sitt minoritetsskydd. Det är viktigt att bevara, så de skolorna omfattas inte av detta, säger Johan Pehrson.

Ligger i linje med SD-förslag

Detta ställningstagande liknar det som SD:s partisekreterare Richard Jomshof föreslagit i riksdagen, senast i motion 2021/22:988 där han skriver: ”Därför måste vi med omedelbar verkan införa ett stopp för nyetablering av muslimska friskolor i Sverige samt verka för att så snart det är möjligt stänga ned de muslimska friskolor som redan existerar och därmed införa ett förbud mot alla former av muslimska friskolor i Sverige. Först då kan vi säkerställa att dessa elever ges en rimlig möjlighet att bli en integrerad del av det svenska samhället.”