Bidragsfusket uppgår enligt statliga utredningar till 27 miljarder kr årligen. Det vill Sverigedemokraterna åtgärda genom mer kontroll och tydliga straff för dem som fuskat.

KOMMENTAR. På onsdagen lade partiet fram en rad nya förslag för att minska välfärdsbrottslighet och framväxten av parallellsamhällen. Anledningen är att man ser att det försvinner stora belopp på fusk och felaktiga utbetalningar varje år.

Tilliten undergrävs av korruption

– I grova drag har välfärdsstaten byggts på tillit. Så ser det inte ut i dag. Vi ser att den korruption som finns når sådana nivåer att den är systemhotande. Det leder oss till att tro att vi behöver mer av ett kontrollsystem, säger Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson.

Partiet vill bland annat se en ny myndighet som bara ska syssla med kontroll av felaktiga utbetalningar och en bidragsspärr för personer som tidigare fuskat till sig bidrag.

Många ser mellan fingrarna

Men också politiker bidrar till att bidragssamhället breder ut sig.

– Det finns kommuner som betalar försörjningsstöd till personer som är illegalt i vårt land. Så kan vi inte ha det, säger Tobias Andersson (SD), rättspolitisk talesperson.

Många krafter motsätter sig att bidragsfusk bekämpas. I G-P motsätter sig fackförbundet, Vision som bland annat organiserar landets socialsekreterare, att kommunanställda ska tvingas anmäla fusk och olagligheter.

– Det riskerar att undergräva förtroendet för myndigheter och samhälle, säger Veronica Magnusson, ordförande i fackförbundet Vision till G-P.

Men att upprätthålla demokratiskt fattade beslut om lagar och regler är exakt det som skapar förtroende. Att se mellan fingrarna för fusk är att göda korruptionen, som alltså många inom offentliga sektorn förespråkar.

Försvåra bidragsfusk är att bekämpar parallellsamhällen

Tobias Andersson menar att Sverige inte kommer att bli tryggt förrän man vet vilka som är här och utvisat personer som inte har rätt att vara här. Det parallellsamhälle som växer fram kommer inte försvinna förrän man tagit bort alla ”incitament som finns för att vara illegalt i Sverige”.

Sverigedemokraterna står för en ändring och driver linjen att myndighetspersoner som kommer i kontakt med personer som vistas illegalt i Sverige ska bli skyldiga att anmäla dem – och inte som i dag erbjuda vård och i vissa fall ekonomiskt bistånd.