Justitieminister Morgan Johansson (S) kallas till trafikutskottet för att svara på frågor om de bakgrundskontroller som Säpo gör av nyanställd flygplatspersonal. De pekas ut som orsak till personalbrist på flygplatsernas säkerhetskontroller.

Köerna ringlar långa vid Arlanda flygplats. Resenärer missar sina flyg när köerna till säkerhetskontrollen blir timslånga. Orsaken till köerna är personalbrist. När nyanställda ska börja, måste de först genomgå säkerhetskontroll som genomförs av Säpo.

Redan i januari varnades justitieminister Morgan Johansson för att kaos på landets flygplatser var förestående. Ministern fick veta att handläggningstiden för Säpos registerkontroll av nyrekryteringar växte och att det skulle få konsekvenser. 

– Det politiska ansvaret för sektorn brister. Ointresset har blivit värre, har Li Jansson på Säkerhetsföretagen konstaterat för Di.  

Handläggningstiden hos Säpo gått från två-tre till tio-tolv veckor.

Trafikutskottet vil höra hur justitieministern ser på de förslag som representanter för flygbranschen lagt fram för att stävja situationen, rapporterar Ekot.