Terrordådet i Oslo kunde inte varit tydligare. Muslimsk migrant skjuter mot gaybar för att döda. Här finns också ett mönster. En av de värsta skjutningarna i USA var när en islamist sköt ihjäl 49 personer i en gaybar i Orlando 2016. Men svenska etablissemang blundar och talar hellre om sitt favoritspöke, ”högerextremismen”, för att relativisera hotet mot samhället.

Världens värsta masskjutningar har – för att vara tydlig – skett utanför västvärlden. I Kenya sköt den somaliska terrorgruppen al-Shabab ihjäl 148 personer på den kristna högskolan Garissa University College 2015. I Pakistan skedde Peshawar School-massakern 2014 då 141 elever och lärare sköts ihjäl av militant grupp kopplad till islamistiska Talibanerna.

Detta för att ge lite perspektiv på skjutningar med politiska motiv.

Trots denna grymma statistik vill det offentliga Sverige inte kännas vid att det finns något större hot mot den västerländska livsstilen från islamistiskt håll. Varje gång man blandar samman denna ideologi med ”högerextremism” – vilket numera också det av Morgan Johansson hårt styrda Säpo gör i sina rapporter – förminskar man hotbilden och förvränger verkligheten till oigenkännlighet. Det gör naturligtvis samhället mer sårbart för nya attacker.

Migrationens pris

Från vänsterhåll vill man inte medge att omfattande migration från muslimska områden och länder leder till en helt annan risk för våld än vad som annars skulle vara fallet.

Det är en förklaring till varför samhället står så handfallet inför det ökande skjutandet.

I västvärlden har vi som en erfarenhet av 1900-talets världskrig lärt oss att våld inte fungerar i längden. Att fredlig samexistens och makt fördelad enligt demokratiska villkor ger ökad trygghet och större välstånd och därmed högre livskvalitet.

Genom migrationen bryter vi nu ner denna erfarenhet för att falla flera hundra år tillbaka i tiden. Då primitiv brutalitet var vägen till framgång.

Varför?

Varför vill vi – i meningen de styrande etablissemangen – riva ned det vi ser har fungerat i vår civilisation, för att släppa fram det primitivt brutala?

Som tack för erhållen fristad: mördar och förstör

Terroristen i Oslo var sedan 2015 känd av säkerhetspolisen för sina kopplingar till extrema islamistiska nätverk. Han var född i Iran och kom som flykting till Norge. Som tack för det har han begått flera våldsbrott som nu eskalerade i masskjutning riktad mot gaybar i centrala Oslo.

Vad är meningen med att ge fristad åt människor i vår del av världen om de förvandlar vår fredliga tillvaro till samma våldsamma helvete som de kommer ifrån?

Det finns något djupt destruktivt i migrationspolitiken som jag aldrig har kunnat förlika mig med. Och som dramatiskt skiljer sig från äldre tiders migration.

Förr kom främlingar från fjärran länder för att jobba i kalla Norden. Det var duktiga hantverkare och specialister som tillförde Konungariket Sverige kompetens som gjorde att alla i landet fick det bättre.

Våldskapital från primitiva samhällen

Men efter vänsterradikalismens intåg 1968 har det blivit ett självändamål att bli fristad för dem som har det sämst i sina hemländer. Personer utan utbildning, men med ett högt våldskapital och väsensskilda normer och värderingar.

Och – detta är det riktigt allvarliga – utan att tala om för dem hur de måste leva för att kunna stanna i Sverige. Att de måste lära sig språket, att de måste försörja sig själva, att de måste följa svenska lagar och respektera den kultur, seder och traditioner som vuxit fram här. Hade politik, myndigheter, medier och polis från börjat gjort klart var skåpet ska stå, hade vi – kanske, i bästa fall – klarat av stor invandring.

Men det är som att Socialdemokratin bett om att få Sverige sönderslaget. Kom och härja! Här finns många gamla fina traditioner att slå i spillror!

Migrationen är i sitt genomförande en fullskalig revolution, om än utdragen i några årtionden. Från ett ordnat, tryggt, stabilt och välmående samhälle har migrationen förvandlat Sverige till ett otryggt, allt mer våldsamt, okontrollerat laglöst samhälle.

Det är ingen tröst att samma skador uppstår i vårt grannland Norge.