Medan svenska flygplatser fylls med köande flygresenärer som får vänta många timmar på att komma förbi säkerhetskontrollen, flyter allt som det ska på Gardemoen i Oslo.

Oslos flygplats Gardermoen har inga långa köer. Under den mest hektiska resdagen efter pandemin var kötiden som mest 7-8 minuter, rapporterar SVT.

Skillnaden är de statliga reglerna för permittering av säkerhetsklassad personal under pandemin. I Norge kunde man behålla sin personal, medan man i Sverige tvingades säga upp personalen när flygplatserna blev nästan tomma på flygresenärer.

–  Hade det varit motsvarande regler som i Norge där staten gick in och tog ansvaret fullt ut hade det gett oss helt andra möjligheter att behålla fler av våra medarbetare. Det är den stora förklaringen till skillnaden mellan Norge och Sverige, regelverken såg helt olika ut, säger Lena Johansson, regionchef på Avarn (tidigare ABAB), det företag som står för bevakningspersonal på Arlanda.

Johansson säger också att man missbedömde hur långa handläggningstiderna skulle vara hos myndigheterna för att få ny personal säkerhetsklassad. En annan orsak var att många kandidater som skulle falla bort på vägen.