Vänsterväljare är för första gången mest positiva till Sveriges EU-medlemskap, medan mitten- och högerväljare blir allt mindre positiva till EU och den planekonomiska ansats Bryssel har.

För första gången sedan SOM-institutet började mäta väljarkårens inställning till EU står det klart att vänsterväljare har mer positiva till EU än högerväljarna. Detta är historiskt då personer till vänster traditionellt varit mest kritiska till EU, rapporterar Göteborgs universitet.

Vänsterlutande väljare har tagit över som de mest EU-positiva, medan högerväljare har blivit mindre positiva.

Exempelvis har Vänsterpartiets väljare snabbt blivit EU-entusiaster. För åtta år sedan var bara drygt 10 procent positiva till EU. Under 2021 var 46 procent positiva. Bland S-väljarna har ökningen varit från runt 30 till 56 procent.

Samtidigt har M-väljarna blivit mindre positiva, från 62 procent 2009 till 58 procent 2021. Lägst andel EU-positiva har Sverigedemokraternas väljare, som under alla år legat på mellan 15-20 procent positiva.