Han är en tung maktspelare inom Socialdemokratin, men hans tid som justitieminister har för Sverige präglats av ökad laglöshet, Europas värsta skjutvapenvåld och en polis som imploderar som en följd av politisk styrning.

Svensk polis är nära sammanbrott. Man har prioriterat ”dialog”, pizza, saft och bulle i bemötandet av grovt kriminella med stort våldskapital. Därför har det varit fritt fram för släktbaserade kriminella nätverk (läs: klaner) att lägga under sig allt större delar av Sverige.

Var ligger ansvaret för att landets ordningsmakten förlorat förmåga att möta de kriminella aktörerna med det våldskapital som krävs för att behålla kontrollen?

Officiellt står polisledningen för polisens arbete. Men vem är det som egentligen bestämmer?

Svar: Morgan Johansson.

S styr polisen

Socialdemokraterna har länge varit ute efter att skapa en polis som underordnas partiets intressen. Socialdemokratin har historiskt inte litat på polisen. Det framgår av all önskvärd tydlighet i samband med mordutredningen efter Olof Palmes död. Skälet till att låta Ebbe Carlsson härja fritt inom polismyndigheten och göra rikspolischefen till Ebbe Carlssons assistent var att S-regeringen inte litade på polisen (*).

Även i andra uppmärksammade fall framgår att S-styrt justitiedepartement lägger sig i och påverkar polisens arbete. När 3-årige Kevin mördades sommaren 1998 – bara månader före riksdagsval – ringde det socialdemokratiska justitiedepartementet varje dag för att informera sig om utvecklingen, enligt spaningsledaren. Skulden lades efter flagranta övergrepp i förhörsteknik mm på två blonda bröder, 5 och 7 år gamla.

När Jyllands-Posten publicerat satirteckningar av profeten Muhammed utlyste nättidning SD-kuriren en tävling om bästa svenska Muhammedteckning 2006. Då grep S-minister, denna gång utrikesminister Laila Freivalds, in och tvingade Säpo att hota webbhotellet att stänga ner SD-kurirens hemsida. Detta fick hård kritik som inskränkning i den grundlagsskyddade yttrandefriheten.

Detta ger tydliga bevis på att Socialdemokratin inte har några skrupler när det gäller att detaljstyra och diktera för polisen hur den ska arbeta. Regeringen har formell makt genom att man utser polischefer. Många erfarna poliser slår larm om att ledningen är oförmögen att utföra riktigt polisarbete. Det kan förklaras av att chefer mer är på sina platser för att tillgodose Socialdemokratins önskemål, inte ordningsmaktens.

Polisen måste få bli polis igen

Mycket talar för att vi har en partipolitiskt ledd polis i Sverige. Det är helt i strid med hur en rättsstat ska fungera. Där ska ordningsmakt och domstolsväsende vara avskild från den politiska makten. Ju starkare kopplingen är mellan politiska ledningen och polisen, desto mindre demokrati och rättsstat råder.

Polisen måste kasta ut saften och bullarna och återgå till traditionellt polisarbete, där kunskap, duglighet och effektivitet belönas – inte partibok och kvoteringsiver.

Morgan politruken

Det är lätt att se varför Socialdemokratin utsåg icke-juristen Morgan Johansson till just justitieminister. Han är en torped i vänstersocialistiska ärenden. På Twitter framgår tydligt vilken sorts person Morgan Johansson är. Han har en skoningslös attityd där inga avvikelser från hans och partiets ståndpunkter tillåts av underlydande. Och polismyndigheten är hans underlydande.

Innan han blev minister skrev även socialdemokratiska bedömare, som författaren Christer Isaksson, att Morgan Johansson troligen inte kommer att bli minister, eftersom han var alltför vänsterradikal.

Med tanke på att hans socialdemokratiska företrädare som justitieminister visat tydliga tendenser på att lägga sig i polisarbete, är det inte svårt att utgå ifrån att den hänsynslöse maktspelaren Morgan Johansson utvecklat och fördjupat denna vilja att från partiet styra polisen.

Rättsstaten är hotad

Om det är så att polisen ”uppifrån” har styrts av politiska och vänsterideologiska intressen är det en möjlig förklaring till varför polisen blivit så ineffektiv och kriminella klaner kunnat utöka sina revir. Polisen får helt enkelt inte vara polis, utan har degraderats till en sorts dagisfröknar som ska försöka tala de stökiga kriminella till rätta.

Hur trevligt och snällt det än kan framstå, visar all historisk erfarenhet att inget land kan upprätthålla trygghet och ordning utan en ordningsmakt med starkt våldskapital och kompetent polisarbete.

En stat utan fungerande ordningsmakt sjunker ner i anarki. Just den utveckling vi ser i Sverige.

Denna utveckling måste stoppas. Rättsstaten måste återupprättas. Ett steg på vägen tillbaka är att avlägsna Morgan Johansson från justitiedepartementet.

– – –

*) Dåvarande justitieminister Anna-Greta Leijon trodde att Palmemordet ”möjliggjordes av säkerhetspolisens försummelser, vilka sedan mörklades när Ebbe kom dem på spåren”, som S-ministern Thage G Petersson senare skriver i sina memoarer. Det är denna sorts tankemönster Morgan Johansson vuxit upp med och skolats i.