Locket har lyfts av. Erfarna poliser beskriver i medier om hur illa ställt det är inom ordningsmakten. Exempelvis kommer efterlysta för mord undan eftersom poliser i yttre tjänst inte kan se att de är eftersökta.

Det är i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter som många poliser tar bladet från munnen och beskriver hur illa ställt läget är. Det är skrämmande uppgifter som kommer fram.

I Riks lyfts kritiken fram och summeras: