Gårdagens turbulens i riksdagen hade återigen Centerpartiet som anstiftare. Men utgången är ändå den bästa: blockpolitiken är nu återupprättad. Mitten är död. Det gör regeringsalternativen tydliga för väljarna, som får avgöra inriktningen kommande mandatperiod.

När allt kommer omkring har Annie Lööf valt vänstersidan i politiken. Hon försöker inte längre upprätthålla den tomma idén om ”breda mitten” vars bärande tanke är att vissa partier inte ska få något inflytande. Det är ett destruktivt tänkande som leder till maktspel, handlingsförlamning och kaos. Det är allt annat än det väljarkåren förväntar sig: att politiken ser till att landet fungerar.

Blockpolitiken påtaglig

Till och med liberala ledarsidor, som önskat att Lööf hållit fast vid sin mittenposition, inser läget, som Sofia Nerbrand i Kristianstadsbladet:

”Nu står ett oerhört splittrat rödgrönt läger, där C numera tydligt ingår, mot en stridslysten högeropposition. Blockpolitiken har sällan varit så påtaglig.”

Nerbrand beklagar detta, men inte jag. Utvecklingen är till väljarkårens fromma. Nu flyttas makten från myglandet, förhandlandet och stöket i riksdagskorridorerna till svenska folket. Väljarna får avgöra vilken sida som ska få regeringsmakten i majoritet. En regering som kan fokusera på sakpolitiken kan tillträda. Centerpartiets stök blir då historia.

Låt väljarna avgöra framtidsväg

Det är högsta form av demokrati att låta väljarkåren avgöra inriktning på landets politik genom att ge ett block majoritet. Det ger väljarna en bonusröst, en makt som flyttas från politikernas korridormyglande – genom att välja ett parti inom blocket påverkar man också hur maktförhållandet inom regeringsalternativet ska bli.

Den politiska riktningen (om än inte takten) är ”nystartspartierna” överens om, till skillnad från vänsterblocket där skillnaderna mellan C och V är fortsatt stora. Men oppositionen behöver bli tydligare med vilken sorts ledarskap man kommer att stå för vid ett regeringsskifte. En ny regering måste bli mycket aktiv, vara tydligt ”hands-on” (som det heter på svenska) för att styra upp alla statens myndigheter som förfallit och nu orsakar kaos på allt fler områden.