I helgens Agenda höll centerledaren fast vid att hon inte behöver välja sida i svensk politik efter valet. Det förebådar ännu en lång och krånglig regeringsbildning – om inte väljarna ger oppositionen majoritet.

Det har pågått en viskningslek kring budgeten med pensionsuppgörelse nu i juni, där C framfört sina synpunkter till S som sedan gått till V. Det V framfört till S har de fått vidarebefordra till C.

Allt detta därför att Annie Lööf ska kunna säga i medierna att hon inte förhandlar och gör upp med Vänsterpartiet, även om alla kan se att det är exakt det hon gör. Om än med S som mellanhand.

Detta är ovärdigt svensk politik.

Politiker och partier måste tala klarspråk. De som inte gör det borde väljarna låta bli att rösta på.

Lööfs alternativ finns inte

I SVT:s Agenda säger sig Annie Lööf kunna välja mellan att samarbeta med ”våra allianskollegor” eller Socialdemokraterna. Men sedan avvisar hon att ingå i samma regeringsunderlag som Sverigedemokraterna.

Fakta är att alliansen är död som regeringsalternativ. De gamla allianspartierna får i opinionsmätningarna mellan 130-140 mandat, vilket är långt, långt från egen majoritet.

Samarbete med Moderaterna blir då fullständigt meningslöst, om inte SD får vara med.

Bara V-samarbete återstår

Lööf får då frågan om det inte är lika omöjligt med samverkan med ett regeringsunderlag som innehåller Vänsterpartiet. Intressant nog, glider Lööf undan från att svara genom att bara säga att hon föredrar politik i mitten. Goddayxskaft. Men detta nonsenssvar visar att C har dörren öppen för samverkan åt vänster.

I inslaget från Riks nedan får jag frågan varför Annie Lööf svarar så här och inte rakt ut säger att man vill samverka med Vänsterpartiet om regeringsmakten. Mitt svar är att Lööf vill hålla de inom partiet som helst ser borgerligt samarbete på gott humör. Hon säger sig stå i mitten, men i praktiken menar hon helt uppenbart att det är till vänster partiet kommer att gå efter valet.

Här borde varken C-medlemmar eller C-väljare låta sig luras. Annie Lööf kommer att släppa fram en statsminister och budget från vänstersidan i svensk politik efter valet.

Om hon får chansen.

Gör Lööf maktlös

Väljarkåren kan se till att ingen behöver lyssna till Annie Lööf efter valet. Genom att ge oppositionen en tydlig och klar majoritet spelar det ingen roll hur mycket viskningslek centerpartisterna är inställda på. Genom att inte göra C till vågmästare kan vi slippa en ny turbulent regeringsbildning.

*

Se inslag i Riks: