Hur man som väljare uppfattar verkligheten påverkar hur man röstar. De som tror att socialbidragen är låga för dem som är arbetslösa och utanför trygghetssystemen tenderar att rösta vänster – förmodligen för att de vill att tryggheten ska vara högre. Men de har ju fel. Hur skulle de rösta om de förstod hur det faktiskt är?

Den frågeställningen besvaras inte av Timbro som låtit Demoskop genomföra studien där man frågar 2600 slumpvis utvalda hur mycket de tror att en familj på två barn får i socialbidrag.

Den väljargrupp som har bäst koll på verkligheten är SD-väljarna. 13 procent av dem har helt rätt, jämfört med 6 procent för alla svarande.

De som svarat att en familj med två vuxna utan jobb och två barn får max 14.900 kr är 52 procent. Det är grovt fel. Allra mest fel har V-väljarna. 66 procent av dem tror att socialbidraget är max 14.900 kr för familjen. Nästan lika fel har C-, MP- och S-väljarna som ligger på över 60 procent. Det kan jämföras med SD-väljarna där 37 procent svarar så fel.

Rätt svar är 25.200 kr. Alltså den mörkblå andelen i figuren nedan.

För höga bidrag

Studien visar att bidragsnivån för socialbidraget, eller försörjningsstöd som det numera heter, är högre än vad svenska folket förväntar sig. Nivån kan sänkas.

En annan faktor som är allvarlig är att det krävs ganska hög lön för att arbete ska löna sig framför att gå på bidrag. Om en förälder börjar jobba, måste lönen före skatt vara högre än 33.000 kr/mån för att det ska löna sig att arbeta.

Också detta missbedömer de flesta i studien. En majoritet av väljarna, i samtliga partier, tror att familjen får minst 5 000 kronor mer i månaden om en av föräldrarna väljer arbete med en lön på 20.000 kr/mån framför bidrag. MP- och S-väljarna är här mest fel ute. 

Väljarna har alltså inte insikt i hur gynnsamt det är att leva på bidrag, och hur lite det lönar sig att söka arbete med modest månadslön.

Pedagogisk politik

Det är egentligen inte politiker som ska tala om för folk hur bidragssystemen fungerar. Det borde medierna göra. Men de som vill göra det mer lönsamt att arbeta – och därmed se till att fler människor får en mening med sina liv, alltså livskvalitet – måste bli tydligare med hur dåligt nuvarande system fungerar.

Om fler väljare förstod hur det ser ut i verkligheten skulle det vara lättare för partier som vill reformera systemen att få gehör.

Men det är ju inte någon nackdel för oppositionen att ju fler väljare som inser hur det ligger till, desto rimligare framstår deras politik. Att ha sanningen på sin sida är mycket bättre än att veta att man måste dölja och förvilla väljarna för att vinna.

*