Vänstern dömer idag ut vetenskapliga fakta som ”högerextremism”, ”rasism” och ”transfobi”. Det är för mig så sorgligt att se hur de som kallar sig liberaler i Sverige också går med i denna dårarnas woke-parad.

Biologen Colin Wright tecknade bilden ovan för en tid sedan. När Tesla-vd:n Elon Musk retweetade blev den viral med hundratusentals retweets och mer än 1,5 miljoner likes. Då fick mainstreammedia också upp ögonen för den, men fördömde den. Washington Post kallar teckningen ”löjlig” (silly).

Politiska landskapet har förvrängts

Teckningen visar hur det politiska landskapet förändrats då vänstern blivit alltmer extrem. Hur? Colin Wright ger vassa svar i krönika i Wall Street Journal (betalvägg):

”Människor på vänsterkanten såg en gång det fria ordet som heligt och förespråkade att man skulle säga makten sanningens ord. Nu nedvärderar vänstern öppen debatt som en fara för demokrati och minoriteter. Strävan att bedöma individer efter deras karaktär snarare än efter deras hudfärg, har gett vika för identitetspolitik och initiativ som prioriterar gruppintressen framför individuella rättigheter. Kvinnors rättigheter, som tidigare uppfattades som relaterade till deras förtryck på grund av kön, ses nu av vänstern genom linsen av könsidentitet, vilket prioriterar män som uppger sig vara kvinnor. Dagens progressiva kan inte ens berätta vad en kvinna är.”

Exakt så!

Den som inte förnekar fakta blir utfryst

Colin Wright var forskare i biologi på universitet (Penn State) men blev utfryst av vetenskapliga kollegor och människor som han trodde var nära vänner eftersom han inte var villig att gå med på vetenskapligt felaktiga påståenden om biologi, bara för att undvika att kränka dem som identifierar sig som transpersoner.

Han summerar det intellektuella klimatet i dagens västvärld: ”Enkla sanningar, stödda av både vetenskap och sunt förnuft – som ’man och kvinna är verkliga biologiska kategorier definierade av reproduktiv anatomi’ – har blivit tabu.” När Wright pekar på biologiska fakta blir han i universitetskretsar kallad ”transfobisk”, ”extrem höger”, till och med ”rasist”.

Liberaler saknar intellektuellt immunförsvar mot woke

Jag känner igen mig i Colin Wrights teckning, även om jag från början stod på andra sidan om mittsträcket, och jag skulle vilja sätta starten till 1990 snarare än 2008. Processen har pågått länge. Men att vänstern är galen är inget nytt. Man var det på ett annat sätt förr. Fram till 1970-talet skanderade kommunisterna ”proletariatets diktatur!”, men få lyssnade.

Efter murens och kommunismens fall i Ryssland och Östeuropa blev ekonomisk vänsterextremism helt död. Det var då man flyttade fokus från ekonomi till anatomi, människan som sådan snarare än hur hennes arbete ”exploaterades”.

Av någon anledning har liberaler ingen förmåga att motstå denna vänsterns nya fokusering på genus och etnisk bakgrund som förklaringsmodeller för en ny ”underklass” som ska räddas från de onda, vita männen (som ersatt de onda kapitalisterna).

Liberaler tycks sakna intellektuellt immunförsvar mot dessa dumheter. Man talar om rasism så fort konservativa påtalar vikten av att upprätthålla regler kring såväl yttrandefrihet och biologiska kön som vem som beviljas uppehållstillstånd. Liberaler förstår inte att lagar och ordning bara kan förankras genom en nation. Och om den inte fungerar är alternativet inte en världsregering, utan anarki, våld och misär.

Nationen är det enda svaret

Nationen är det enda verktyget som finns för att upprätthålla demokrati och rättsstat. Nationen dukar under om dess sammanhållning och legitimitet inte upprätthålls. På migrationsområdet handlar det inte om att avvisa människor för att det är något fel på dem, utan därför att de inte kan få plats just här om det svenska samhället med dess framgångsrika resultat i välstånd och fred, alls ska finnas kvar.

Att utvisa tiotusentals migranter som inte har laglig rätt att vara här, ses gärna som rasism av vänstern och liberaler. Men det handlar inte om vilka dessa människor är, utan att de inte uppfyller de lagar som fastställts i demokratisk ordning. Att bryta mot dessa lagar innebär att man samtidigt bryter sönder demokrati och rättsstat. Återigen: alternativet är anarki – så som det är i de länder varifrån dessa människor kommer.

Men varken vänstern eller liberaler vill erkänna dessa verklighetens begränsningar. I postmodernistisk utopism vill man upphäva nationen. Och man vill upphäva de biologiska könen. Det är fria fantasier som saknar varje koppling till verkligheten. Därför är det nu så att den som står för vetenskap och fakta har blivit konservativ.

Så var det inte förr. Då kunde liberaler, och även socialister, se människan som hon är. Då fanns den marxistiska villfarelsen i hur ekonomi och arbete fungerar. Jag måste erkänna att det var en enklare och mer hanterbar villfarelse än den vänstern nu lockar med liberaler på idag.