Turkiet styrs av en islamistisk galning. Och Turkiet är medlem i Nato. Därför försitter inte presidenten Erdogan chansen att demonstrera sin makt när Finland och Sverige söker medlemskap.

KOMMENTAR. När liberaler talar om steget in i Nato som ”ett kliv in i den fria världen” framstår det som något överdrivet mot bakgrund av Erdogans agerande. Självklart kan inte Sverige låta en islamistisk galning ställa villkor på hur Sverige ska agera.

Turkiet hör inte hemma i den fria västvärlden. Erdogans islamistiska parti har förvandlat landet till en diktatur där oliktänkande förföljs.

De som ville se gårdagens beslut om svensk ansöka medlemskap i Nato som en triumf fick se jublet fastna i halsen.

Turkiet har militärt en viktig roll i Natos sydöstra flank, men som nation solkar Turkiet ner hela alliansen med sina allvarliga inrikespolitiska brister. Nato är ingen allians av fria och moraliskt anständiga länder, utan en allians utifrån militärstrategiska hänsyn.

Det har fungerat sedan 1952 då Turkiet blev medlem av Nato. Men Erodogan har de senaste 20 åren stöpt om den enda sekulärt muslimska landet i världen till en islamistisk stat.

Nu står den sydöstra flanken mot den norra flanken.

Hur USA och Nato-högkvarteret ska lösa ut den här konflikten återstår att se.