Trots att kvinnor skilt sig enligt svensk lag sitter de fast i sina islamiska äktenskap eftersom moskéer vägrar godkänna skilsmässa. Flera kvinnor larmar om att de nekats religiös skilsmässa av imamer i Sverige.

För många muslimer är den religiösa skilsmässan nödvändig för att kunna fortsätta sina liv. Kvinnorna betraktas inte som skilda om inte imamen upplöser det islamiska äktenskapet.

Sharialagar nekar kvinnor rätten att skiljas

Enligt sharia har mannen ovillkorlig rätt att ta ut skilsmässa. Om kvinnan vill, men mannen är emot, kan hon tvingas kvar i det religiösa äktenskapet, eller ge upp den brudgåva som inom islam skrivs in i äktenskapskontraktet som en ekonomisk trygghet.

Uppdrag granskning har i reportaget ”Skilsmässa i Allahs namn” (SVTplay) talat med tio kvinnor i liknande situationer. Enligt svenska myndigheter är kvinnorna skilda, men de sitter fast i sina islamiska äktenskap eftersom imamer i Sverige har vägrat att ge skilsmässa enligt islamisk rätt, det som heter sharia.