Skatt på plastbärkassar förstör miljön, tvärt emot sitt syfte. Användningen av bärkassar har visserligen sjunkit dramatiskt, men istället har försäljningen av avfallspåsar ökat kraftigt. Och avfallspåsarna är i högre grad producerade av fossil plast och importerade. 

Statens S-styrda myndigheter släpper vinklade nyheter som public service lydigt och okritiskt förmedlar: Plastpåseskatten har varit framgångsrik eftersom få matkassar säljs i butikerna.

Men det är en ren chimär. De mer miljövänliga bärkassarna har ersatts av skadligare avfallspåsar.

Skatten har ökat plastanvändningen

Det visar rapport från Ikem, Innovations- och kemiindustrierna, som vill se en politik som möjliggör teknisk utveckling och återvinning av all plast.

Rapporten summerar att skatten på plastbärkassar aldrig borde ha införts därför att:

✓ Resursförbrukningen har ökat. Tidigare användes plastbärkassen minst två gånger – först för att bära hem varor i och sedan som soppåse. Nu har vi ersatt plastbärkassen med både en papperspåse och en avfallspåse på rulle. En påse blev två påsar. 

✓ Skatten har drabbat svensk plaståtervinning. Skatten gör ingen skillnad på plastbärkassar producerade av återvunnen, biobaserad eller fossil råvara. Därför har den lett till att försäljningen av svenska plastbärkassar – som var ledande när det gäller andelen återvunnen råvara – minskade drastiskt och till stor del ersatts av avfallspåsar på rulle som i högre grad är importerade och av fossil råvara.

✓ Sverige hade redan implementerat EU-direktivet om plastbärkassar. Därför varken krävdes eller fanns det behov av en skatt. Enligt direktivet är det dessutom viktigt att medlemsländers åtgärder inte leder till ökade avfallsmängder – vilket skatten har.

✓ Skatten på plastbärkassar riskerar sänka förtroendet för miljöpolitiken eftersom den har ökat resursförbrukningen och satt käppar i hjulet för näringslivets arbete för en mer cirkulär ekonomi för plasten. Det är därför dags att slopa skatten nu. IKEM vill i stället se en politik som möjliggör teknisk utveckling och återvinning av all plast.

I riksdagen har Sverigedemokraterna och Moderaterna röstat för att avskaffa nuvarande plastpåseskatt.