Riksdagens åtta partier har lagt fram sin säkerhetsanalys. Den redovisar inget förslag, men ger en beskrivning av det nya säkerhetspolitiska läge som uppstått sedan Ryssland invaderat den alliansfria nationen Ukraina.

Sex av åtta partier konstaterar att ett medlemskap i Nato skulle höja tröskeln för militära konflikter och ge en avhållande effekt i norra Europa. Rapporten öppnar för fler partier att ställa sig bakom en svensk ansökan om medlemskap i försvarsalliansen Nato.

– Det är särskilt viktigt att vi alla står bakom ett kraftfullt fördömande av den ryska invasionen, säger Aron Emilsson (SD). Han betonar att Sveriges försvarsförmåga måste öka.

– Vi står i allt väsentligt bakom rapporten, summerar han.

Västerpartiet och Miljöpartiet avviker från majoriteten och är kritiska till en medlemsansökan.

Norge, Island och Danmark

Nato-landet Norge jobbar, tillsammans med Natokollegorna Island och Danmark, för att ta fram en säkerhetsdeklaration åt Sverige och Finland. Det bekräftar den norska statsministern Jonas Gahr Støre för Verdens gang, VG