Polistätheten är lägre nu än för tio år sedan 205 per 100 000 invånare nu mot 216 för tio år sedan. Dessutom fifflar regeringen med statistiken och räknar civilanställda med begränsad utbildning som poliser.

– Myndigheten har satt i system att snabbutbilda civilanställda, vilket då görs att de räknas som poliser i statistiken, säger polisforskaren Stefan Holgersson till Fokus (betalvägg).

Han nämner också ett annat sätt som statistiken manipuleras.

– Polisen har i princip alltid kallat in förstärkning av pensionerade poliser som är villiga att ställa upp när det blir överbelastning. Så sker även i dag. Skillnaden är att myndigheten tidigare inte räknade dessa som anställda poliser, vilket de har börjat göra nu.

Färre poliser i Sverige

Under 2021 var 21 386 poliser och 12 825 var civilanställda inom Polismyndigheten.

Eftersom Sveriges folkmängd är större än någonsin och migrationen inneburit att befolkningen vuxit snabbare än antalet polisanställda har antalet poliser per 100 000 invånare sjunkit. I själva verket var polistätheten vid utgången av 2021 lägre än för tio år sedan: 205 nu jämfört med 216 då.

Det ska jämföras med EU-ländernas genomsnitt på 318 poliser per 100 000 invånare.

Varför Sverige har mycket färre poliser än andra länder är det ingen som kan förklara.

Poliser per 100.000 invånare år 2016. Källa: Eurostat.