Varje år den 29 maj firar Sverige Veterandagen där nationen hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som betalat det yttersta priset i arbetet för fred i olika krishärdar runt om i världen.

Christopher Jarnvall rapporterar för Riks på plats vid Sjöhistoriska museet i Stockholm, och tog själv emot en jetong för sina insatser i utlandstjänst.