Antalet poliser måste bli fler. Men frågan är om sänkta inträdeskrav på polisutbildningen är rätt väg. Nu slår lärare larm om alltför låg moral och kunskapsnivå.

Det är i Polisförbundets tidning som brister vid polisutbildningen vid Södertörns högskola lyfts fram i debattartikel med rubriken, Vilka poliser vill vi ha?

Polisinspektör Johan Siverland skriver att de flesta är gedigna studenter. ”Men det finns också studenter som ertappats med att fuska, som måste äta psykofarmaka för att klara vardagen och som visar upp sina egna körkort och frågar hur man vet vilka siffror som är personnumret. Studenter som under övning, mer än halvvägs in i utbildningen, skjuter en ’berusad man’ som inte vill lämna ifrån sig sin spritflaska.”

Innebörden är skrämmande.

”Vi kommer med nuvarande antagningskrav och rutiner att få poliser som saknar tillräckliga kunskaper för att ingripa korrekt. Som visar på ett beteende som gör att de gott och väl kan tänkas fabricera bevis och som kan utgöra en fara för sig själva och andra. Vi kommer att få poliser som jobbar under straffansvar med så låg begåvningsnivå att de inte skulle få göra värnplikten.”

Siverland ser höjda krav vid antagningen, ökad möjligheterna att avskilja olämpliga studenter och tydligare riktlinjer för provanställningen, som nödvändiga åtgärder.