Det är tragiskt att höra det evinnerliga tjatet om mångfald i polisen. Nu startar nätverket Eklöven i syfte att få chefer med utländsk bakgrund, med Boråspolisen och mediernas gullgosse Nadim Ghazale som frontfigur.

Nätverket får stor medial uppmärksamhet och inga kritiska frågor ställs. Det behövs fler med utländsk bakgrund i ledningen av polisen. Man måste kvotera in dem med utländsk bakgrund. Så att polisen ”speglar samhället bättre”.

Detta är trams.

Nadim Ghazale. Foto: Instagram.

Polisen ska vara landets ordningsmakt som upprätthåller lagarna och fångar in buset. Polisen ska inte vara ett mångfaldsexperiment.

Dessutom kan man ifrågasätta poliser som bedriver politiska kampanjer i strid med svensk grundlag. Vad har de i poliskåren att göra?

”Att tillstånd ges och att brännandet av koranen inte är ett självklart hatbrott påvisar hur långt den svenska lagstiftningen har kvar för att skydda vissa utsatta folkgrupper”, skriver Ghazale i en debattartikel i Expressen. Därmed vänder han sig emot den svenska yttrandefriheten och ser Mellanöstern som någon sorts förebild.

Att ge grupper rättigheter, istället för att hävda individens medborgerliga rättigheter, är att gå islamisternas ärenden. Exakt så argumenterar Iran, Saudiarabien med flera i FN i syfte att strypa den västerländska yttrandefriheten.

Poliser ska inte obstruera mot grundlagen

Kanske är Ghazale ett exempel på varför svensk polis fungerar så dåligt. Myndigheten är så nervös inför aktivister som tagit sig in i polisyrket och driver politisk propaganda att befälsordningen slås sönder och gör cheferna odugliga. När man ska kommendera personal i tillspetsade situationer har man inte tid att ta hänsyn till etnisk bakgrund och fundera på hur insatsen ska ”spegla” samhället. Om man försöker göra det, är det klart att insatsen riskerar att bli senfärdig och ineffektiv.

Det är också beklämmande att höra Ghazale och andra poliser med invandrarbakgrund beklaga sig över att yttrandefriheten tillåts gälla i Sverige. I Dagens Nyheter (betalvägg) snyftar Ghazale över att Paludan fick hålla möte enligt demokratiska regler, och att ”åratal av förtroendeskapande arbete i utsatta områden kan ha raserats på några minuter”.

Svensk polis är inte till för lättkränkta invandrare

På Ghazale låter det som att Sverige bara är till för att försörja folk från Mellanöstern, och att den viktigaste uppgiften för polisen är att inte göra dessa invandrare arga.

Det blir än mer befängt när Ghazale klagar över att den svenska yttrandefriheten gör polisyrket tufft.

– Jag riskerar själv mycket när jag jobbar för dessa frågor. Så kommer det här. Hur många gånger orkar man resa sig. Just nu är jag både uppgiven och förbannad, säger Nadim Ghazale.

Svensk polis är inte till för att göra Ghazale glad.

Svensk polis är till för att skydda grundlagens rättigheter och hederliga medborgare från att utsättas för hot, våld och andra brott.

Om det inte passar, ska man inte vara polis. Ghazale borde byta polisyrket mot partipolitiken. Där hör han hemma. Hans åsikter får framföras i Sverige – till skillnad från i de länder i Mellanöstern många av de som spyr sitt hat över Sverige kommer ifrån.

*

Se inslag i Riks på temat: