Gotland har ett exceptionellt strategiskt läge sett ur USA:s ögon. Det säger en av Pentagons högsta chefer på tillfälligt Sverigebesök.

Den amerikanske generallöjtnanten Erik Peterson, som är ställföreträdande arméchef på amerikanska Pentagon, deltar i övning på en Stridsbåt 90HSM tillsammans med andra amfibiebataljonen placerade vid Berga örlogsbas. 18 stycken av den uppgraderade versionen har köpts in, och även om de har samma skrov som sin föregångare, är det i övrigt en helt ny båt som Försvarsmakten gärna visar upp för sin gäst.

Och det märks att generallöjtnanten är imponerad, skriver Svenska Dagbladet.

Den höge militäre officeren är i Sverige för att bygga relationer, ta del av förmågor och ”visa engagemang” för ett land som räknas som en nära allierad.

Sverige är en viktig pusselbit i Europas försvar.

– Det är uppenbart att Gotlands geografiska placering är helt avgörande när det gäller Europas försvar, när det gäller Sveriges försvar och hotet från Ryssland, säger Peterson.

Han vill inte utesluta att USA skulle kunna komma att försvara Gotland, då han anser att en attack på ön skulle kunna hota Baltstaterna, som är Natomedlemmar.

Vidare hyllar han den svenska militären vars utbildning och organisation enligt honom är i nivå med USA:s bästa partners.