Mer och snabbare resurser till försvarsmakten och polisväsendet. Så kan man sammanfatta dagens utspel från M, SD, KD och L. Det är viktiga signaler. Men var är pengarna till pensionerna och välfärden?

Sverige behöver betydande satsningar för ökad säkerhet och trygghet, skriver Elisabeth Svantesson (M), Oscar Sjöstedt (SD), Jakob Forssmed (KD) och Mats Persson (L) i debattartikel i Expressen.

”Våra fyra partier är eniga om hur vi redan nu kan prioritera resurser för en mer kraftfull brottsbekämpning och ett mer motståndskraftigt försvar. Mycket behöver göras under kommande år för att Sverige ska hamna på rätt kurs.”

Två procent redan 2025

De menar att försvarsanslagen snabbare än vad regeringen föreslår, kan höjas upp till två procent av BNP. Man vill också tydligare markera stödet till Ukraina som angripits av ett imperialistiskt Ryssland. ”För våra partier är det självklart att Sverige nu bör öka sitt militära och ekonomiska stöd till Ukraina. I vårt budgetförslag avsätter vi därför en miljard kronor för att säkra nya viktiga vapenleveranser till Ukraina.”

Också polisen måste stärkas. ”Trots att riksdagen i vintras tillförde betydande belopp till polis och rättsväsende är svensk polis fortsatt i behov av omedelbara budgettillskott … Totalt stärker vi polisen med en halv miljard kronor, utöver regeringens otillräckliga tillskott på endast två miljoner kronor.”

Inget om pensionerna

Det är viktiga satsningar som stärker statens kärnuppgifter. Men här saknas de mjuka frågorna. De fyra partierna säger inget om S-regeringens utspel om pensionerna. Eller andra välfärdsfrågor.

Ska det tolkas som att partierna inte är överens om dessa frågor?

Vi får snart besked. Men mycket tyder på att partierna lägger fram enskilda förslag på om detta. Och då kommer oppositionen att gå fram med olika profil i välfärdsfrågorna.

Det betyder i så fall att den socialdemokratiska budgeten kan komma att antas i denna del, bland annat gällande de omtvistade metoder som regeringen använt för att förstärkta pensionerna.