Det blir en allt värre soppa kring Sveriges Radio och dess vantolkning av vad Kristdemokraternas Ebba Busch sa om korankravallerna. Nu anklagas hon, oemotsagt, i P1 Morgon för att vara ”högerextremist” eftersom hon använder islamist i en negativ bemärkelse.

ANALYS. I morse skulle P1 Morgon försöka reda ut begreppen kring det man kallar ”felöversättning” som tre språkredaktioner inom SR gjort av Ebba Buschs lördagsintervju. Hon frågade sig varför inte hundra islamister var skadade istället för hundra poliser, för att belysa att ordningsmakten var den svagare parten under korankravallerna.

Detta blir översatt i bildtext hos Sveriges Radio på följande sätt: ”KD:s partiledare Ebba anklagar polisen för att de inte dödade många muslimer”.

”Som arab”

Denna bildtext berör P1 Morgon inte alls när man intervjuar docenten i journalistik vid Södertörns högskola, Walid Al-Saqaf. Och han definierar sig, anmärkningsvärt not, inte som akademiker när han lyssnar på Ebba Busch. Han inleder sin kommentar så här:

– Som arab ser jag att ordet islamist inte finns på arabiska. Det förklarar att muslimer har svårt att definiera skillnaden mellan islamist och muslim, eftersom de tror på religionen och inte ser några problem. Problem uppkommer från ett perspektiv utanför islam och det beror på att definitionen kommer ur ett negativt perspektiv.

Programledaren ställer sedan den ledande frågan: ”Så att ordet islamist inte riktigt finns på arabiska, tror du det kan vara en orsak till varför det blev tolkat som muslim på arabiska?”

Walid Al-Saqaf svarar med ett långt resonemang om att nyhetsbyrån AP vidgat sin definition av islamist till att inte endast handla om dem som förespråkar våld utan också dem som politiskt vill införa sharialagar.

Sedan angriper han politikerna för att inte förstå tolkningen, vilket blir fel ur två aspekter: 1) det är Sveriges Radio som har vantolkat Ebba Busch, inte politikern som använt fel ord. 2) Att AP vidgat fältet för vad som benämns som islamist stärker ju anklagelsen mot Sveriges Radio, inte lindrar den.

Ett ”högerextremt” perspektiv

Sedan kommer ett nytt angrepp mot Ebba Busch. Han menar att det är viktigt i vilket sammanhang ord används.

– Vi vet att vissa politiker ser islam som ett hot, och det är faktiskt ett högerextremt perspektiv, säger Al-Saqaf. Detta häpnadsväckande påstående fick stå oemotsagt.

Han menar att politiker bör ”undvika” att alls nämna ordet islamist eftersom de inte kan använda det på ett riktigt sätt. Och han får det till att korankravallerna inte handlade om religion, utan att det var brott som begicks.

Detta torde betyda att han menar att vi i Sverige inte ska diskutera islamister överhuvudtaget. Men korankravallerna visar ju med all önskvärd tydlighet att vi har ett problem som är kopplat till denna religion och då måste detta inte bara diskuteras utan åtgärdas. I en demokrati kan inga samhällsproblem vara tabu att ta upp. Det är ett islamistiskt synsätt, där religionen överordnas demokrati och politik. Det synsättet hör inte hemma i den kristna världen. De som anser att religionen är överordnad får flytta till länder där detta är den etablerade politiken. Vi i väst ska inte underordna oss islams lagar. Vi har all rätt att kritisera avarter.

Medveten vantolkning – inte felöversättning

Att tre olika språkliga redaktioner – arabiska, somaliska och kurdiska – agerat på samma sätt ger inte intryck av att det är felöversatt, utan att man kommit överens om att vantolka Ebba Busch.

Författaren med turkiska rötter, Thomas Gür har kommenterat Sveriges Radios agerande: ”Nej, felaktigheterna beror inte på att man på de olika språken i fråga inte kan skilja på ’islamism’ å ena sidan och ’muslim’ å den andra. Jag vågar givetvis inte säga något om somaliska, men såväl kurdiska som arabiska är utvecklade kulturspråk med en rik och sedan länge etablerad politisk/statsvetenskaplig vokabulär (vilket också gäller persiska och turkiska), med tydliga terminologiska skillnader mellan ’islamister’ och ’muslimer’ och liknande väsentliga distinktioner.”

Möte med Kristdemokraterna

Idag kommer ett möte att hållas mellan Sveriges Radio och Kristdemokraterna på “tjänstemannanivå”. Mötet ska dock inte kopplas till den publicistiska verksamheten, enligt SR:s presschef.

Sveriges Radio bör lägga ner berörda redaktioner

Att Sveriges Radio, som en del av public service-uppdraget har sändningar på officiella minoritetsspråk är rimligt. Men andra språk? Under Sverigedemokraternas valupptakt i lördags sa partiledaren Jimmie Åkesson att Sveriges Radio borde sluta publicera nyheter på arabiska, somaliska och kurdiska.

– Det tycker jag är helt orimligt om man tycker att de som kommer hit ska lära sig svenska i första hand, säger han.

Av integrationsskäl borde de tre berörda redaktionerna, som finansieras av skattemedel, läggas ner.

*

Se mer i Samtiden: När Sveriges Radio agerar politiskt (7 maj), Sveriges Radio erkänner grova fel (6 maj)