Regeringsfrågan är allt annat än given, hur valresultatet än blir. Partierna har inga tydliga strategier och väljarna är därför i hög grad splittrade om vilka partier som bör samarbeta i regeringsställning.

KOMMENTAR. Den mandatperiod som nu går mot sitt slut har varit exceptionellt stökig med långa förhandlingar inför de fyra statsministeromröstningar som ägt rum. Ändå är läget inte mycket klarare inför höstens val – fyra år efter stökigheten blev uppenbar.

– Väljarna prioriterar regeringsfrågan högt och det är med all rätt, säger Peter Santesson, vd och opinionsanalytiker på Infostat, som har undersökt vilka partier som S-väljare respektive M-väljare föredrar i regeringen.

Båda sidor splittrade

Det diskuteras mycket om Sverigedemokraternas ställning, men Infostat visar att det parti som är mest kontroversiellt är Miljöpartiet.

Bland M-väljarna är 33 procent negativa till regeringssamverkan med Sverigedemokraterna. Men bland S-väljarna är hela 36 procent negativa till en ny regeringssamverkan med Miljöpartiet.

Dessutom har C och V svårt att prata med varandra på den rödgröna sidan, medan L har svårt att acceptera SD.

Politiska ledarskapet brister

Ett avgörande skäl till att väljarna är så splittrade är att partiledningarna inte kommit med några tydliga strategier. Likt barn i sandlådan ägnar man sig att dra ”röda linjer” hit och dit, utan en tanke på att landet behöver en regering.

Flera partiledningar är passiva i regeringsfrågan också därför att man inte vågar utmana den minoritet som är emot samarbete med ett nytt parti. Moderaterna samverkar med MP i Stockholm och Västra Götaland, vilket ger motsatta signaler till dem samma parti ger på riksplanet där man vill ha en regering utan MP.

Socialdemokraterna har svårigheter med att få ihop de småpartier man behöver för att nå regeringsmakten. C och V bråkar och vill blockera varandra. Men S behöver båda.

Trots att läget varit på detta sätt i fyra år har man inte lyckats manövrera i det politiska landskapet så att man kunnat inta en position som gör att man vid majoritet i riksdagen kan regera på en stabil grund.

I nuläget tyder mycket på att det kan bli minst lika stökigt som efter valet 2018.

*

Se mer: Expressen (betalvägg).