Är det nya islamska partiet Nyans ett förorternas parti? Vilket stöd har partiet i områden som har starkt inslag av muslimer? Det har undersökts av stiftelsen Doku.nu.

”Med fyra månader kvar till valet har ingen opinions- eller valundersökning publicerats för Partiet Nyans, förortens parti. Tänker invånarna där rösta på Partiet Nyans – och känner de ens till partiet?” Det skriver stiftelsen Doku.nu som genomfört en väljarundersökning i några av landets invandrartäta förorter och de har tagit reda på hur stödet ser ut för det Islamistiska partiet Nyans.

Detta analyserar Emmie Mikaelsson och Dick Erixon i Riks: