Makten över svensk politik har flyttats från regeringskansliet till riksdagen, men riksdagens utskott saknar kompetens för att göra statsbudget. LO-ekonomen Torbjörn Hållö kräver ändring. Det är lätt att hålla med.

Skälet till att regeringsmakten har tappat mark. Riksdagens utskott har tagit över den slutgiltiga budgetprocessen där regeringens förslag bara är ett diskussionsunderlag. Skälet är att vi har minoritetsregeringar som saknar majoritet i den ekonomiska politiken.

De gamla partierna har försökt lösa det genom Decemberöverenskommelse och Januariavtal. ”Men det har inte fungerat. Folkviljan kan inte avtalas bort”, skriver Hållö. Exakt. Förklaringen till dessa märkliga avtal är ju att flera partier inte vill samtala och förhandla med Sverigedemokraterna, som är parlamentets tredje största parti. Att styra landet genom att blunda för folkviljan är omöjligt.

”Vilken slutsats ska man dra av de senaste tolv åren av ständiga nederlag för regeringsmakten?” Det frågar Hållö och ger två alternativa svar i sin gästkrönika i GP:

  1. Partierna bildar majoritetsregeringar,
  2. Riksdagens utskott får ta över regeringskansliets utrednings- och beredningsresurser.

Det sistnämnda är inte rätt väg. Ett land behöver en regering som tar ansvar och som folket kan ställa till ansvar i nästkommande riksdagsval – och antingen ge förnyat förtroende eller avsätta och ge oppositionen makten. Det är detta som är kärnan i parlamentarisk demokrati.

Det förstnämnda är rätta vägen. Regeringsmakten värnas genom att tydliga alternativ erbjuds väljarna, så att de kan avgöra inriktningen för landet kommande år.

På vänstersidan måste V accepteras fullt ut också av C. På högersidan måste SD accepteras fullt ut av de övriga oppositionspartierna.

Bara så visar partierna respekt för folkviljan.