Kung Carl XVI Gustaf har nu informerats om riksdagens och regeringens avsikt att lämna in en ansökan om att Sverige ska bli medlem av försvarsalliansen Nato.

KOMMENTAR. Kungen informerades i samband med att utrikesnämnden träffades på måndagen, skriver utrikesminister Ann Linde på Twitter.

Detta efter att riksdagen hållit en särskild debatt på måndagsförmiddagen där sex av åtta partier deklarerar att de står bakom en sådan ansökan.

Debatten följde på den säkerhetspolitiska analys som riksdagspartierna lade fram i fredags och som pekar på fördelarna med ett svenskt medlemskap i det läge Sverige befinner sig – med en alltför svag och underdimensionerad försvarsmakt sedan årtionden.