Riksrevisionen kritiserar Sida i en ny granskning för att inte motivera sina prioriteringar och val av internationella aktörer att samarbeta med. Myndigheten borde minska antalet mål och effektiviseras.

Regeringens styrning måste bli tydligare och mer fokuserad, menar Riksrevisionen i sin granskning.

”Det går inte att i efterhand se varför Sida valt just dessa insatser, samarbetspartner och biståndsformer”, säger granskningsledaren Vanessa Liu enligt ett pressmeddelande.

Sida förmedlar runt 26 miljarder kronor per år i internationellt bistånd, finansierade av svenska skattebetalare. Merparten av pengarna går till externa aktörer.

Det är otydligt vilka övergripande vägval och prioriteringar som ligger bakom en stor del av Sidas val av samarbetspartner och biståndsformer, skriver Riksrevisionen i pressmeddelande.