Kvinnor med koppling till terrorgruppen IS är en svår grupp att hantera för Kriminalvården. Personal på kvinnoanstalterna har nu fått särskilt utbildning för att kunna hantera dem, rapporterar P4 Göteborg.

Allt fler kvinnor kommer till Sverige från IS. Två svenska kvinnor med koppling till Islamiska staten landade i Sverige på tisdagen. De kommer från fångläger i nordöstra Syrien där personer med misstänkta kopplingar till terrororganisationen sitter inspärrade.

Det här är den femte omgången svenska kvinnor och deras barn som rest från lägren till Sverige. Ännu fler kan komma.

Kapabla till värvning

Kriminalvården har problem att ta hand om dem eftersom de bedöms ha ett stort våldskapital.

– Vi vill ge en tydligare bild av hur radikalisering fungerar och av kvinnans roll inom jihadismen. Det handlar om att fostra fram personer i rätt ideologi, säger Anders Forsgren, expert på våldsbejakande extremism på Kriminalvården, till P4.

Han säger att många IS-kvinnor på svenska fängelser är ”kapabla” och att riskbedömningar måste göras så att de inte får möjlighet att sprida sin ideologi på anstalterna.