Det var ett av de viktigaste beskeden hittills detta år, att oppositionen är eniga om hur pensionerna ska höjas: Mest till de med lägst pension, men höjd pension för alla.

Inför gårdagskvällens partiledardebatt publicerade fyra av dem en artikel som visar hur man vill höja pensionerna: Så vill M, SD, KD och L ge alla pensionärer mer i plånboken.

Förslaget kostar 14,4 miljarder kronor och det ger 1 000 kronor mer i månaden för en ensamstående garantipensionär, och 400 kronor mer i månaden för en genomsnittlig pensionär. Detta innebär att arbete alltid lönar sig. Det är den största skillnaden med det förslag som S och V lagt fram.

S och V har fått kritik från många håll därför att den som arbetar mer, kan drabbas av sänkt pension. Så blir det när man gör ”garantitillägg” som ska täcka upp för de med lägst pension. Den som arbetar och får lite högre pension kan bli av med tillägget och därmed få sänkt pension.

Oppositionen undviker detta genom skattesänkningar så att alla pensionärer får höjd pension i plånboken.

Nu ligger avgörandet i Centerpartiets hand. För att S- och V-förslaget ska gå igenom måste C rösta på regeringens budget i juni. Om C lägger ner sin röst när deras eget förslag fallit, så som är praxis, då går M-, SD-, KD- och L-förslaget igenom.

Sverige har fler fattigpensionärer än våra nordiska grannländer. Det är något skamligt över att låta äldre hamna sämre till på ålderns höst. Därför är det utmärkt att partierna här har lagt konkreta och snabbt genomförbara förslag för att ändra situationen.

Nu handlar konflikten om pensionen till del ska ses som bidrag (regeringsförslaget), eller om det ska löna sig att arbeta och på det sättet få högre pension (oppositionens förslag).