En ny rapport visar att de släktbaserade kriminella nätverkens grepp om Göteborgs utsatta områden har förvärrats i nordost. Man marginaliserar den svenska rättsstaten och tar över allt mer.

Göteborgs stadsledningskontor har kartlagt utvecklingen av de släktbaserade kriminella nätverk och ”förtryckande klanstrukturer” som tidigare påtalats och som angetts som förklaring till den tystnadskultur som breder ut sig i Göteborg där ingen vill anmäla brott eller vittna. Det gör att rättsstaten förlorar makt och kriminella kan stärka sitt grepp om landets andra stad.

Jämfört med i höstas beskrivs nu också en förvärrad situation i de socialt utsatta områdena i nordöstra Göteborg. Detta bedöms delvis bero på den uppmärksammade desinformationskampanjen mot socialtjänsten, men också som en konsekvens av konflikter och en aggressiv rekrytering av ungdomar i området.

Problemen förvärras

Utredarna slår fast vid att situationen i nordöstra Göteborgs socialt utsatta områden, alltså Angered och de många näraliggande bostadsområden i betong, har ”eskalerat och förvärrats” sedan hösten 2021. 

Medarbetare från vissa kommunala verksamheter beskriver en svår situation där ett släktbaserat kriminellt nätverk har så stor påverkan att det ibland kan vara svårt att bedriva ordinarie verksamhet”.

Alla som bär ett släktnamn för en klan känd som kriminell aktör är inte kriminella, men många förekommer som misstänkta, anmälda eller dömda för olika brott. 

Äter sig in i samhällskroppen

Polisområdeschef i Storgöteborg, Erik Nord, anser att situationen är ”bekymmersam”. 

– När det gäller de släktbaserade kriminella nätverken går utvecklingen kanske inte åt rätt håll, det känns som att det bekymret håller på att äta sig in i det svenska samhället och permanentas. Det är bra att det uppmärksammas, säger han till Expressen.

Gäng ”tillåts” utöva brottslighet

Den av kommunen utförda rapporten bekräftar det som tidigare framkommit i granskning utförd på uppdrag av branschorganisationen Fastighetsägarna GFR och Fastighetsakademin. Där konstaterades att de territoriella nätverken i Västsverige – alltså de kriminella nätverk med ett specifikt bostadsområde som bas – tillåts utöva grov organiserad brottslighet vilket i förlängningen förhindra sociala insatser i områdena. 

Den generella okunskapen och oförmågan att ta till sig problematiken utgör ett av de allvarligaste hindren i arbetet mot de kriminella nätverken”, skrev författaren Maria Wallin.

Tystnadskulturen mått på klanernas makt

Ännu en tidigare rapport har larmat om en utbredd tystnadskultur inom Göteborgs stad. 

Författaren Anna Ekström konstaterade att de kommunens anställda ”blir verktyg, ofrivilligt eller frivilligt, för kriminella strukturer på grund av sin tystnad”. Rapporten handlade om organiserad kriminalitet i stort, men resultatet visade att medarbetare uppgav att ”familjenamn och kriminella nätverk skapar en rädsla även i andra verksamheter än socialtjänsten”. 

Nya klaner etablerar sig – risk för gängkrig

Polisen i region Väst slår också larm om att man ser hur ”relativt nya” släktbaserade kriminella nätverk gör sig gällande på olika mindre västsvenska orter. De uppges ha ursprung i Syrien, och ska enligt polisen ha ”god potential att öka sin numerära och sin kriminella kapacitet på lång sikt”. 

Nu varnar polisen för fler konflikter, eftersom de olika nätverken är ute efter samma kriminella marknadsandelar. Det finns å andra sidan ett andra tänkbart scenario – att de syriska och de turkisk-libanesiska släktnätverken som sedan tidigare finns etablerade i bland annat Göteborg inleder samarbeten, rapporterar Expressen.

Att nätverken etablerar sig utanför storstadsområdena – Erik Nord ger Falkenberg, Laholm, Halmstad och Trollhättan som exempel – är problematiskt i sig, menar han. Bland annat för att polistätheten där är betydligt mindre, vilket förmodligen är skälet till att de satsar just där. Enklast att ta över och förskjuta den svenska rättsstaten ut i marginalen.

Polisen gör det man kan, men problemen växer i takt med att invandringen har ökat. De släktbaserade kriminella nätverken tar målmedvetet och aktivt över allt mer av Sverige. De styrande partierna står handfallna och är så rädda att bli kallade främlingsfientliga rasister att de inte ingriper utan låter kriminaliteten växa.