Från att vindkraft för bara några år sedan i huvudsak hade svenska ägare har andelen utländska ägare fördubblats. Den enskilt största ägaren är idag ett statligt kinesiskt bolag, enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi.

I takt med att varje vindkraftsnurra blivit betydligt större behövs betydligt mer kapital satsas. De kapital på mångmiljardbelopp som krävs för att bygga vindparker finns ofta hos internationella bolag.

”Kina använder ofta sitt ekonomiska inflytande för att få politiska fördelar. Det är inte bra att komma i en beroendeställning”, säger Kina-analytikern Oscar Almén, på Försvarets Forskningsinstitut FOI till SR.

Medan Tyskland och andra europeiska länder försöker göra sig fria från beroende av rysk olja och gas, blir Sverige alltmer i händerna på Kina i vindkraftsutbyggnaden.