Hittills har runt 45 orosanmälningar kommit in till de sociala myndigheterna om barn som deltog i koranupploppen för tre veckor sedan, uppmanade av sina egna föräldrar varav en del själva deltog i stenkastning.

I de städer som skakades av våldsamheterna under påskhelgen har socialtjänsten fått in flera orosanmälningar om barn som lever i skadliga miljöer.

– Det var en extremt farlig situation, både när det gäller risken att själv bli skadad och att skada andra. säger Monika Boström, tf enhetschef på socialjouren i Örebro till SVT.

Utöver Örebro har Norrköping, Linköping, Landskrona, Stockholm och Malmö fått in ett flertal anmälningar angående barn och ungdomar som deltagit i upploppen, enligt en sammanställning som SVT Nyheter har gjort.

En del ska ha manats på av sina mammor som i vissa fall även själva har deltagit.

– Jag såg föräldrar som både kastade sten själva och manade på sina barn att göra det, säger en kontaktperson för ungdomar i Rinkeby/Kista.

En orosanmälan är när någon till socialen anmäler misstankar om att barn, alltså personer upp till 18 år, far illa, utsätts för fara eller själva utsätter andra för fara. Socialtjänsten har sedan att bedöma om det krävs insatser för att stödja eller skydda barnet.