Förvaltningsrätten ger Rasmus Paludan rätt. Det var fel av polisen att neka tillstånd för en sammankomst i Borås den 29 april.

Under påskhelgen blev det upplopp på flera orter till följd av Paludans manifestationer och planerade koranbränningar. Polisen ansåg sig därför inte kunna upprätthålla ordningen och agerade för att stoppa en av de mest grundläggande rättigheterna i en demokrati: möjligheten till allmän sammankomst.

Polisen anser sig oförmögen att bekämpa hot om våld

Polisen nekade tillstånd bland annat för en planerat manifestation i Borås den 29 april.

Polisen avslog hans ansökan med hänvisning till bland annat en hot- och riskbedömning och medgav därmed att polisen i Sverige är oförmögen att upprätthålla lag och ordning.

Enligt förvaltningsrätten var polisens skäl att avslå Paludans ansökan dock inte tillräckliga, rapporterar TT.

”De omständigheter som Polismyndigheten har anfört för dess beslut är visserligen allvarliga, men utgör enligt förvaltningsrätten inte sådana exceptionella förhållanden som innebär att det förelåg skäl för att helt vägra det sökta tillståndet på denna grund”, skriver rätten i ett pressmeddelande.

Rätten påpekar att grundlagens möjligheter att begränsa allmänna sammankomster handlar om när deltagarna i sammankomsten stör ordningen, inte när utomstående gör det.

Grundlagen förutsätter att polisen kan upprätthålla lagarna så att grundläggande medborgerliga rättigheter kan tillämpas.

Säkerhetsskäl kan i yttersta undantagsfall tillämpas

Domstolen gav dock polisen rätt att avslå sammankomst i Hjällbo centrum och på Angereds torg den 26 februari. Förvaltningsrätten godkände polisens avslag när ansökan avsåg en exakt och avgränsad plats som ansågs olämplig.

– Det kommer bli svårt för polisen att neka tillstånd i en hel stad. Resultatet är att polisen gjorde fel och jag är nöjd att de kommer fram till detta, säger Rasmus Paludan till TV4.

*

Se intervju om yttrandefrihet med Paludan i Riks (1 maj 2022).