Sveriges Radio bör sluta sända nyheter på arabiska, somaliska och kurdiska. Det föreslog SD-ledaren Jimmie Åkesson i samband med partiets valupptakt på lördagen.

Enligt SVT förespråkar Åkesson att sändningarna på de officiella minoritetsspråken ska vara kvar men att Sveriges Radio inte längre ska publicera sina nyheter på de språk där det visat sig att rapporteringen är allt annat än opartisk.

– Här handlar det om en skild syn på hur en assimilering eller integrationsprocess bör se ut. Jag menar att ska man bli en del av det svenska samhället måste man också lära sig språket och lära sig förstå det svenska samhället, säger Jimmie Åkesson.

Minoritetsspråkssändningarna på bland annat finska, tornedalsfinska, samiska och romani kan vara kvar, men inte de övriga.

– Jag menar att ska man kunna bli en del av det svenska samhället, då måste man också lära sig språket och lära sig förstå det svenska samhället, säger han.

Enligt regeringens sändningstillstånd ska SR erbjuda nyheter på olika språk för människor som inte kan ta del av svenska nyheter. Detta sändningstillstånd kan förändras.

SR:s felöversättning är årets största medieskandal

Bakgrunden till Åkessons förslag är de grova vantolkningar som sprids på SR:s utländska språk. Detta kommenteras i G-P.

– Det visar på en redaktion som inte har koll på sina egna processer, som tycks vara offer för redaktionsmedlemmars agenda eller avsaknad av kompetens, skriver Emanuel Karlsten.