Hela världen följer nu vad regeringarna i Sverige och Finland tänker göra angående Nato. Ska länderna ansluta, eller likt Ukraina, stå utanför? Det spekuleras nu i alla värdens huvudstäder. Och i medierna.

Amerikanska nyhetsbyrån AP rapporterar: ”EU-nationerna Finland och Sverige nådde viktiga steg på onsdagen på vägen mot ett eventuellt NATO-medlemskap när den finska regeringen utfärdade en säkerhetsrapport till lagstiftare och Sveriges styrande parti inledde en översyn av säkerhetspolitiska alternativ.”

Samtidigt skriver Reuters skriver: ”Rysslands invasion av Ukraina har drivit Finland och Sverige till gränsen till att ansöka om NATO-medlemskap och överge en tro som hållits i årtionden att freden bäst bevarades genom att inte offentligt välja sida.”

Brittiska The Guardian har rubriken ”Finland och Sverige tar stort steg mot att gå med i Nato”. Och ingressen lyder: ”Hela säkerhetslandskapet har förändrats i och med den ryska invasionen av Ukraina, säger statsministrarna vid en gemensam presskonferens.” Tidningen skriver om tidsschemat: ”Många kommentatorer förväntar sig att de två nordiska länderna kommer att agera tillsammans om huruvida de ska gå med, även om Finland – allmänt sett som troligt att ansöka inför ett Nato-toppmöte i Madrid planerat till juni – ser närmare ut än Sverige.”

Tvingas välja sida

I tyska tidningen Bild riktar man istället in sig på de ryska reaktionerna på Finlands och Sveriges övervägande att gå med i Nato: ”Rysk propagandashow vid Finlands gräns”. Man skriver: ”Ryssland har varnat Finland – och Sverige – för att gå med i Nato i veckor. På andra dagen av Putins krig i Ukraina varnade Rysslands utrikesminister att en finsk anslutning skulle få allvarliga militära och politiska konsekvenser. Nu flyttar Ryssland tydligen missiler till den finsk-ryska gränsen – och visar upp förstärkningen med stor pompa på alla statliga propagandakanaler.”

New York Times påpekar att Putins syfte med kriget i Ukraina sägs vara att hindra Natos expansion i Rysslands närområde, men att han tycks misslyckas med det: ”Om Putins invasion av Ukraina har lyckats med något hittills, så har det varit att driva de militärt alliansfria nordiska länderna i Natos armar, eftersom ryska hot och aggression ökar säkerhetsproblemen och tvingar dem att välja sida.”

S och SD analyseras

”Sverige ser med fräscha ögon på Nato, landets ledande socialdemokratiska parti ser över sitt historiska motstånd till att gå med i alliansen”, skriver korrespondent James Landale i BBC.

Också franska Le Monde intresserar sig för svenska partier som svängt i Nato-frågan. Tidningen hänvisar till en SvD-intervju där Jimmie Åkesson uttrycker att SD stöder en svensk kandidatur, förutsatt att Finland går med.

Rubriker från tidningar som Daily Mail och ukrainska Hromadske tar ut segern mer i förskott, då de skriver att Sverige kommer skicka in en Nato-ansökan redan till sommaren. Medan nyhetsmedier som Bloomberg och Sky News beskriver förfarandet i termer av att Finland tar tydliga kliv mot Nato, och Sverige långsamt följer efter.