En militär övning pågår i Stockholms skärgård tillsammans med finska marinen. Syftet är att stärka Sveriges försvar mot ett hot från havet och öva ubåtsjakt.

Denna vecka pågår en stor marinövning tillsammans med Finlands försvar i Stockholms södra skärgård. Krigsfartyg och helikoptrar cirkulerar över havsytan. Övningen genomförs 4-8 april med förband från marinen, flygvapnet och Finland.

– Vi har jobbat länge med finska marinen och byggt upp ett bra samarbete nu, säger fartygschefen Johan Månsson till Aftonbladet.

Totalt deltar 600 militärer från båda länderna. Syftet är framför allt att visa närvaro i Östersjön, fördjupa samarbetet med Finland samt träna på huvuduppgiften – att försvara Sverige mot ett hot från havet.

– Det är viktigt på den politiska nivån och vi ett väldigt bra samarbete med den finska marinen, som vi har jobbat länge med. Vi bjuder ofta in Finland och de bjuder ofta in oss, fortsätter han.

Försvarsmakten har tidigare varnat för att hotbilden mot Sverige har ökat efter Rysslands invasion av Ukraina och otaliga övningar pågår just nu runt om i Sverige.helskärm