De rödgröna partierna hade avsatt medel för att länsstyrelserna skulle kartlägga var många nya stora vindkraftsparker kan täcka marken med betong och snurror. Nu stoppas projekteringen eftersom M-SD-KD tog bort pengarna ur statsbudgeten i december.

Det är Sveriges Radio som berättar att länsstyrelserna avbryter sökandet efter nya stora naturområden att ödelägga med stora vindkraftsparker. Pengarna har tagit slut. I den statsbudgeten för 2022 som riksdagen antog på förslag av M, SD och KD var dessa medel strukna.

Motståndet mot stora vindkraftsparker har ökat i Sverige. Dessa tar i anspråk mycket stora landområden som blir ödelagda med betong och vägar. Skog och naturområden förvandlas till industrimark.

Samtidigt sänks fastighetsvärdet kraftigt på alla villor i omgivningen när de istället för skog och natur får betongpräglade industriområde i blickfånget.

Nu har planerna på att kartlägga alla delar av Sverige för att hitta nya platser för vindkraft hamnat i frysboxen.

Energimyndighetens planerade inventering stoppades i och med att oppositionens budget vann omröstningen i riksdagen i höstas, rapporterar Sveriges Radio.