Upploppen under påsken upprör många, men allt tyder på att motsättningarna kommer att öka mellan svensk/västerländsk yttrandefrihet och islams krav på underkastelse.

Många på vänsterkanten ifrågasätter att man ska få kritisera koranen i Sverige på offentliga sammankomster, och menar att skulden för upploppen ligger på dem som vill ha yttrandefrihet. Man vill att Sverige ska vara tolerant mot och visa respekt för islam.

Problemet är att de inte tänker efter vart det ovedersägligen leder: avskaffad demokrati och ett totalitärt samhälle – ungefär som i Iran eller Egypten.

Yttrandefriheten avgör vilka vi är

Vill vänstern i Sverige göra landet islamistiskt? Om inte måste man stå upp för yttrandefriheten, som är en förutsättning för demokrati och rättsstat. Bara om yttrandefriheten råder, också för dem man inte håller med, kan demokrati och rättsstat finnas. Man har all rätt att argumentera emot, i ord och resonemang – inte genom att bränna bilar och försöka tysta meningsmotståndarna.

Partiet Stram kurs och partiledaren Rasmus Paludan provocerar, ja. Men de har rätt att köpa en bok, som koranen, och förstöra den. I vanliga fall tycker jag sådant kan vara en onödig provokation. Men eftersom det är så svårt att få tillstånd en öppen debatt om islam och de motsättningar som finns mellan islam och det svenska samhällets traditioner av demokrati och rättsstat, är provokation en väg att visa på, blottlägga, de motsättningar som finns mellan det svenska och islam.

I öppen dager

Och genom provokationen har det kommit i öppen dager hur muslimska krafter motsätter sig att polisen beviljar tillstånd för allmän sammankomst åt dem som vill kritisera islam (se ex i tidigare ledare). Man anser att polisen inte ska följa yttrandefrihetsgrundlagen. Det är därför upploppen de senaste dagarna är riktade mot polisen: det är polisen som ger islamkritikerna rätt att yttra sig. Men det verkliga målet är att riva ner och avskaffa svenska yttrandefrihetsgrundlagar.

Detta är ännu ett exempel på att islam och svensk rättsstat inte är kompatibla. Antingen ska svensk lag gälla, och då kan inte muslimer få sin vilja igenom om att tysta islamkritiker. Eller så gäller islams sharialagar där man absolut ska tysta kritiker. Gärna döda dem.

Båda kan inte gälla.

Det är här de svenska etablissemangen kör fast. De vill ha det till att båda kan fungera parallellt i mångkulturalismens namn. Men det är en intellektuell och logisk omöjlighet!

Verkligheten kräver att man väljer

En måste vara överordnad den andre. Och jag anser självfallet att svensk och västerländsk tradition från upplysningen ska vara överordnad islam. Svenska regler, seder och traditioner står alltid över islams på svenskt territorium. Men – och det är här varken islamister eller vänstern hänger med intellektuellt – den västerländska yttrande- och religionsfriheten betyder att var och en får utöva den religion man så önskar. Även islam. Dock i privatlivet, då det inte går ut över andra.

Och jag hoppas att allt fler i Sverige inser att man måste välja den svenska grundlagen.

Det är om detta upploppen ytterst handlar. Islamistiska krafter vill få Sverige på knä. Att Sverige ska ge upp den västerländska upplysningstraditionen, ge upp demokrati, ge upp yttrandefriheten. Och bli som Mellanöstern – ett hav av kaos, våld och primitivitet.

Det är dags för svenska folket att bestämma sig. Rösta på dem som vill bevara det svenska, eller på dem som genom förhoppningar om tolerans i själva verket underkastar sig islamisternas våldsamma påtryckningar.